Liturgické čítanie

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 10, 21-24 Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, náš Pán príde s veľkou mocou a osvieti zrak svojich služobníkov. Ježiš zaplesal v Duchu Svätom Ježiš v tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil......

Čítaj viac

Evanjelium podľa Matúša − Mt 4, 18-22 Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte za mnou, hovorí Pán; a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž......

Čítaj viac

Kniha proroka Jeremiáša − Jer 33, 14-16 Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán-, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu. V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi. V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalem istotu a......

Čítaj viac

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 21, 34-36 Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka. Bdejte, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen......

Čítaj viac

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 21, 29-33 Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo Ježiš povedal svojim učeníkom podobenstvo: „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto.......

Čítaj viac