Liturgické čítanie

  Evanjelium podľa Marka − Mk 6, 30-34 Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou. Boli ako ovce bez pastiera Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Marka − Mk 6, 14-29 Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať Aj kráľ Herodes počul o Ježišovi, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: „Ján Krstiteľ vstal z......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Marka − Mk 6, 7-13 Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Začal ich posielať Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Marka − Mk 6, 1-6 Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou. Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 2, 22-40 Aleluja, aleluja, aleluja. Pán je svetlo národov, Pán je sláva svojho ľudu. Chlapec rástol, plný múdrosti Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky,......

Čítaj viac