Liturgické čítanie – 13. december 2016 – Svätej Lucie, panny a mučenice

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 21, 28-32 Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Pane, nemeškaj! Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov. Prišiel Ján a hriešnici mu uverili Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď...

pokračovať v čítaní