Archive

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 7, 19-23 Aleluja, aleluja, aleluja. Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť; hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou. Oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo......

Čítaj viac