1 jánov list4
 • 1Milovaní, neverte každému duchu, ale zkúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.
 • 2Po tomto znajte Ducha Božieho: každý duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, je z Boha;
 • 3a každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, nie je z Boha, a to je ten duch antikristov, o ktorom duchu ste počuli, že prijde, a je už aj teraz na svete.
 • 4Vy ste z Boha, dieťatká, a zvíťazili ste nad nimi, pretože ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete.
 • 5Oni sú zo sveta, preto hovoria zo sveta, a svet ich čuje.
 • 6My sme z Boha: kto zná Boha, čuje nás; kto nie je z Boha, nečuje nás. Ztadiaľ známe ducha pravdy a ducha bludu.
 • 7Milovaní, milujme jedni druhých, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha.
 • 8Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska.
 • 9V tom sa zjavila láska Božia v nás, že svojho Syna, jednorodeného, poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho.
 • 10V tomto je láska: nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna jako smierenie za naše hriechy.
 • 11Milovaní, ak nás Boh tak miloval, aj my sme povinní milovať jeden druhého.
 • 12Boha nikto nikdy nevidel; keď milujeme jeden druhého, Boh zostáva v nás, a jeho láska je v nás dokonaná.
 • 13Po tom známe, že zostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho Ducha.
 • 14A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta.
 • 15Ktokoľvek vyzná, že Ježiš je Syn Boží, Boh zostáva v ňom a on v Bohu.
 • 16A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska, a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu, a Boh v ňom.
 • 17V tom je dokonaná láska s nami, aby sme mali smelú dôveru v deň súdu, lebo jako je on, tak sme aj my na tomto svete.
 • 18Bázne nieto v láske, ale dokonalá láska vyháňa bázeň, pretože bázeň má trápenie, a ten, kto sa bojí, nie je dokonaný v láske.
 • 19My milujeme jeho, preto že on prvý miloval nás.
 • 20Keby niekto povedal: Milujem Boha, a svojho brata by nenávidel, je lhár; lebo ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel?!
 • 21A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval i svojho brata.