2 kniha kroník4
 • 1A spravil aj medený oltár, ktorý bol dvadsať lakťov dlhý, dvadsať lakťov široký a desať lakťov vysoký.
 • 2A spravil uliate more, široké desať lakťov od jedného jeho kraja po jeho druhý kraj, a bolo okruhlé dookola, a jeho výška bola päť lakťov, a šnúra tridsiatich lakťov ho objala dookola.
 • 3A pod ním boly podoby volov, ktoré ho obnímaly kolom dookola, na desať lakťov, obkľučujúc more dookola, dva rady bolo tých volov, ktoré boly s ním spolu sliate.
 • 4Stálo na dvanástich voloch, z ktorých tri hľadely na sever, tri hľadely na západ, tri hľadely na juh a tri hľadely na východ, a more bolo na nich svrchu, a všetky ich zadky boly obrátené do vnútra.
 • 5Jeho hrúbka bola na dlaň, a jeho okraj bol, ako býva okraj kalicha, jako kvet ľalie, a čo do objemu, objímalo tri tisíce batov.
 • 6A spravil desať umyvákov a dal z nich päť na pravú stranu a päť na ľavú stranu umývať v nich; to, čo sa pripravovalo na zápalnú obeť, oplakovali v nich, a more bolo na to, aby sa v ňom umývali kňazi.
 • 7A spravil desať zlatých svietnikov podľa ich druhu a postavil v chráme, päť po pravej a päť po ľavej strane.
 • 8Spravil aj desať stolov, ktoré postavil v chráme, päť po pravej a päť po ľavej strane, a spravil i sto zlatých čiaš.
 • 9A spravil dvor pre kňazov aj veľké nádvorie i dvere na nádvorí a ich dvere pokryl meďou.
 • 10A more umiestil na pravej strane na východ oproti juhu.
 • 11A Chúram narobil aj hrncov a lopát a čiaš. A tak dokončil Chúram dielo, ktoré konal kráľovi Šalamúnovi v dome Božom:
 • 12dva stĺpy a hlavice a makovice na vrch tých stĺpov po dvoje a dve pletivá pokryť dve hlavice makovíc, ktoré boly hore na stĺpoch,
 • 13a granátových jabĺk štyristo pre tie dve pletivá, dva rady granátových jabĺk pre jedno pletivo pokryť dve hlavice makovíc, ktoré boly na stĺpoch;
 • 14spravil aj podstavce a umyváky spravil na podstavce;
 • 15jedno more a dvanásť volov pod ním;
 • 16a hrnce, lopaty a vidlice i všetky ich nádoby spravil Chúram Abiv kráľovi Šalamúnovi pre dom Hospodinov z leštenej medi.
 • 17Na rovine Jordána ich ulieval kráľ vo formách z ílovatej zeme medzi Sukkótom a medzi Ceredatou.
 • 18A tak narobil Šalamún všetkých tých nádob veliké množstvo, lebo sa nevyhľadávala váha medi.
 • 19A Šalamún spravil všetky nádoby, ktoré boly potrebné pre dom Boží, zlatý oltár i stoly, na ktoré kládli chleby, predložené tvári Božej,
 • 20svietniky a ich lampy, aby ich rozsvecovali podľa poriadku pred svätyňou svätých, všetko z rýdzeho zlata;
 • 21i kvety, lampy a štipce na čistenie taktiež zo zlata, a to bolo najvýbornejšie zlato,
 • 22a nože, čaše, panvy a kadidlá, z rýdzeho zlata, a vchod do domu, jeho vnútorné dvere do svätyne svätých i vonkajšie dvere domu, totiž do chrámu, boly zo zlata.