2 list korinťanom3
 • 1Či zase začíname sami seba odporúčať? Alebo či azda potrebujeme, jako niektorí, odporúčajúcich listov na vás alebo od vás odporúčajúcich?
 • 2Našim listom ste vy, napísaným v našich srdciach, ktorý znajú a čítajú všetci ľudia,
 • 3a vidieť zjavne na vás, že ste listom Kristovým, nami prislúženým, napísaným nie černidlom, ale Duchom živého Boha, nie na kamenných doskách, ale na doskách srdca mäsitých.
 • 4A takú dôveru máme skrze Krista k Bohu.
 • 5Nie že by sme boli dostatoční sami od seba niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z Boha,
 • 6ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej smluvy, nie litery, ale Ducha, lebo litera zabíja, ale Duch oživuje.
 • 7A jestli služba smrti, v literách, vyrytá na kameňoch, bola slávna, takže nemohli synovia Izraelovi hľadieť do tvári Mojžišovej pre slávu jeho tvári, pominuteľnú,
 • 8jako by potom nemala byť služba Ducha slávna!
 • 9Lebo ak bola služba odsúdenia slávna, služba spravedlivosti je o mnoho slávnejšia!
 • 10Ba zrovna ani nebolo oslávené, čo bolo oslávené, v tej čiastke, v službe odsúdenia, pre svrchovanú slávu nasledujúcej služby Ducha.
 • 11Lebo ak to pominuteľné skrze slávu, tým viac to, čo trvá, v sláve.
 • 12Majúc tedy takú nádej používame veľkú smelosť,
 • 13a nie ako Mojžiš, ktorý kládol zásteru na svoju tvár, aby nehľadeli synovia Izraelovi na koniec toho, čo išlo pominúť.
 • 14Ale ich mysle sa zatvrdily, lebo až do dnešného dňa zostáva tá istá zástera pri čítaní starej smluvy neodostretá, lebo sa Kristom odstraňuje.
 • 15Ale až do dnes, kedykoľvek sa číta Mojžiš, leží zástera na ich srdci;
 • 16ale hneď, ako by sa obrátilo k Pánovi, vôkol sa odníma zástera.
 • 17A Pán je Duch, a kde je Duch Pánov, tam je sloboda.
 • 18No, my všetci odostretou tvárou vzhliadajúc sa v sláve Pánovej sťa v zrkadle meníme sa na ten istý obraz, od slávy v slávu, jako od Ducha Pánovho.