2 list timotejovi4
 • 1Tedy ja osvedčujem pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom, ktorý má súdiť živých i mŕtvych za svojho príchodu a za svojho kráľovstva:
 • 2Káž slovo, pristupuj v pravý i nepravý čas, karhaj, tresci, napomínaj s celou zhovievavosťou a s učením.
 • 3Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši,
 • 4a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam.
 • 5Ale ty buď triezvy vo všetkom trp, čo prijde zlé, konaj dielo evanjelistu, vykonaj svoju službu.
 • 6Lebo ja som už po kuse obetovaný liatou obeťou a čas môjho odchodu sa už dostanovil.
 • 7Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval.
 • 8Za týmto už mi je odložená koruna spravedlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, on, ten spravedlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod.
 • 9Usiluj sa, aby si skoro prišiel za mnou.
 • 10Lebo Démas ma opustil zamilujúc si terajší svet a išiel do Tesaloniky, Krescens do Galácie, Títus do Dalmácie.
 • 11Lukáš je samotný so mnou. Marka pojmi a doveď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný k službe.
 • 12Tychika som poslal do Efezu.
 • 13Plášť, ktorý som nechal v Troade u Karpa, vezmi, keď pojdeš sem, aj knihy, najmä pergament.
 • 14Kotlár Alexander mi spôsobil mnoho zlého. Nech mu doplatí Pán podľa jeho skutkov,
 • 15ktorého sa aj ty vystríhaj, lebo sa veľmi protivil našim slovám.
 • 16Pri mojej prvej obrane nebol nikto so mnou, ale ma všetci opustili. Nech im to neni počítané.
 • 17Ale Pán stál pri mne a posilnil ma, aby mnou bola plne vykonaná kázeň evanjelia, a aby ho počuly všetky národy, a bol som vytrhnutý z tlamy ľva,
 • 18aj ma vytrhne Pán a zachová od každého skutku zlého a zachráni a uvedie do svojho nebeského kráľovstva, ktorému sláva na veky vekov. Ameň.
 • 19Pozdrav Prisku aj Akvilu aj Oneziforov dom.
 • 20Erastus zostal v Korinte. A Trofima som zanechal v Miléte nemocného.
 • 21Usiluj sa, aby si prišiel pred zimou. Pozdravuje ťa Eubulus aj Pudens aj Linus aj Klaudia i všetci bratia.
 • 22Pán Ježiš Kristus nech je s tvojím duchom. Milosť s vami. Ameň.