2 petrov list2
 • 1Ale bývali aj falošní proroci medzi ľudom, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí postranne uvedú sekty zatratenia a Veľpána, ktorý ich vykúpil, budú zapierať a uvedú tak na seba náhle zahynutie.
 • 2A mnohí budú nasledovať ich prostopaše, pre ktorých sa budú rúhať ceste pravdy.
 • 3A v lakomstve vymyslenými rečami budú vami kupčiť, ktorým odsúdenie nezaháľa od dávna, a ich zahynutie nedrieme.
 • 4Lebo ak Boh neušetril anjelov, ktorí zhrešili, ale ich v reťaziach mrákoty uvrhnul do podsvetného žalára a strážených vydal súdu
 • 5a neušetril ani starodávneho sveta, ale samoôsmeho Noeho, hlásateľa spravedlivosti, zachránil, keď bol uviedol potopu na svet bezbožných.
 • 6I mestá Sodomy a Gomory obrátil na popol a pohromou odsúdil a tak dal výstražný príklad tým, ktorí mali v budúcnosti páchať bezbožnosť.
 • 7I spravedlivého Lota, strápeného až do ustania bezúzdnym životom bezbožníkov, vytrhol.
 • 8Lebo vidiac a čujúc, on spravedlivý, bývajúc medzi nimi, zo dňa na deň mučil ich bezbožnými skutkami spravedlivú dušu.
 • 9Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia a nespravedlivých dochovať trestaných ku dňu súdu,
 • 10najmä tých, ktorí v špinavej žiadosti idú za telom a opovrhujú panstvom. Samoľúbi odvážlivci, ktorí sa netrasú, aby sa nerúhali slávam,
 • 11kde predsa anjeli, ktorí sú väčší v sile a moci, nenesú proti nim u Pána rúhavého súdu.
 • 12Ale títo ako nemé a nerozumné zvieratá prírodné, zrodené nato, aby boly jaté a zkazené, tým veciam, ktorým nerozumejú, sa rúhajúc v tej svojej zkazenosti budú zkazení
 • 13a tak si odnesú odplatu neprávosti, ktorí považujú za rozkoš hýriť vodne, oni, špinavé škvrny a mrzkosti, hýriaci vo svojich zvodných bludoch hostiac sa s vami,
 • 14ktorí majú oči plné cudzoložstva a nenasýtne hriechu, ktorí vábia neupevnené duše a majú srdce vycvičené v lakomstve, prekliate deti,
 • 15ktorí opustiac priamu cestu zablúdili a sledovali cestu Baláma, syna Bozorovho, ktorý si zamiloval mzdu neprávosti.
 • 16Ale dostal pokarhanie za svoj bezbožný skutok: jarmu podrobený osol nemý prehovoril ľudským hlasom a prekazil nerozum proroka.
 • 17Sú to bezvodne pramene, chmáry, hnané víchrom, ktorým je zachovaná mrákava tmy na večnosť.
 • 18Lebo hovoria naduté veci márne a tak vnadia žiadosťami tela, nestudatosťami tých, ktorí len priam čo naozaj unikli tým, ktorí žijú v blude,
 • 19ktorí im sľubujú slobodu, oni, ktorí sú sami otrokmi zkazy. lebo kým je ktosi premožený, tomu je i rabom.
 • 20Lebo ak poznaním Pána a Spasiteľa Ježiša Krista boli unikli poškvrnám sveta a boli nimi zase sa zapletúc premožení, tak sú im posledné veci horšie ako prvé.
 • 21Lebo by im bolo lepšie bývalo nepoznať cestu spravedlivosti ako poznavším odvrátiť sa od vydaného im svätého prikázania.
 • 22Prihodilo sa im, čo hovorí pravdivé príslovie: Pes sa navrátil k svojmu vlastnému vývratku a umytá sviňa pováľať sa v blate.