kniha proroka zachariáša5
 • 1A zase som pozdvihol svoje oči a videl som a hľa, kniha letela.
 • 2A riekol mi: Čo vidíš? A ja som povedal: Vidím letieť knihu, ktorej dĺžka je dvadsať lakťov a jej šírka desať lakťov.
 • 3A riekol mi: To je kliatba, ktorá vychádza na tvár celej zeme. Lebo každý, kto ukradne, bude odprataný podľa nej z jednaj strany, a každý, kto bude prisahať, bude odprataný podľa nej z druhej strany.
 • 4A spôsobím to, aby vyšla, hovorí Hospodin Zástupov, a prijde na dom zlodeja a na dom toho, kto prisahá v mojom mene falošne, a bude prebývať prostred jeho domu a zničí ho i jeho drevá i jeho kamene.
 • 5Potom vyšiel anjel, ktorý hovoril so mnou, a riekol mi: Nože pozdvihni svoje oči a vidz, čo je to, čo to tu vychádza!
 • 6A ja som povedal: Čo je to? A riekol: Toto vychádza miera efa. A doložiac riekol: To je ich vzhľad na celej zemi.
 • 7Potom hľa, nejaký olovený kruh sa zdvihol. A to bola jedna žena, ktorá sedela prostred efy.
 • 8A ďalej riekol: Toto je tá bezbožnosť. A hodil ju doprostred efy a potom hodil to olovené závažie na jej ústie.
 • 9A pozdvihnúc svoje oči videl som a hľa, dve ženy vychádzaly a vietor v ich krýdlach, a maly po dvoje krýdel, ako sú krýdla bociana, a vyzdvihly efu hore medzi zem a medzi nebo.
 • 10A povedal som anjelovi, ktorý hovoril so mnou: Kam to nesú tú efu?
 • 11A riekol mi: Vystaviť jej dom v zemi Sineáre. A keď bude pripravený, tam ju položia na jej podstavci.