list títovi3
 • 1Upomínaj ich, aby sa podriaďovali kniežatám a vrchnostiam, aby ich poslúchali a boli hotoví ku každému dobrému skutku,
 • 2aby sa nikomu nerúhali, aby neboli svárliví, ale prívetiví, dokazujúci celú krotkú tichosť voči všetkým ľuďom.
 • 3Lebo veď aj my sme boli kedysi nesmyselní, neposlušní, blúdiaci, otročiaci rozličným žiadostiam a rozkošiam a žili sme v zlosti a závisti, ohyzdní, nenávidiaci jedni druhých.
 • 4Ale keď sa zjavila dobrota a ľudomilnosť nášho Spasiteľa Boha,
 • 5nie zo skutkov spravedlivosti, ktoré by sme asi my boli činili, ale podľa svojho milosrdenstva nás spasil kúpeľom opätného splodenia a obnovením Svätého Ducha,
 • 6ktorého vylial na nás bohate skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa,
 • 7aby sme súc ospravedlnení jeho milosťou boli dedičmi podľa nádeje večného života.
 • 8Verné je to slovo, a chcem, aby si o tom o všetkom pevne dotvrdzoval, aby tí, ktorí uverili Bohu, hľadeli konať dobré skutky. To je to, čo je dobré a užitočné ľuďom.
 • 9Ale bláznivým otázkam a rodopravám, škriepkam a zvadám o ceremónie zákona vyhýbaj, lebo sú neužitočné a márne.
 • 10Sektárskeho človeka po jednom a po druhom upravení odby
 • 11vediac, že taký človek je prevrátený a hreší súc sám sebou odsúdený.
 • 12Keď pošlem k tebe Artemána alebo Tychika, usiluj sa prijsť za mnou do Nikopola, lebo som usúdil, že tam prezimujem.
 • 13Zénu, učeného v zákone, a Apolla vyprav snažne na cestu, aby im nič nechýbalo.
 • 14A nech sa i naši učia konať dobré skutky, kde je toho treba, aby neboli neužitoční.
 • 15Pozdravujú ťa tí, ktorí sú so mnou, všetci. Pozdrav tých, ktorí nás milujú vo viere. Milosť so všetkými vami! Ameň.