príslovia30
 • 1Slová Agúra, syna Jakeho, z rodu Massa. Takto hovorí muž Itielovi, Itielovi a Ukalovi.
 • 2Je isté, že som nerozumnejší než obyčajný človek a nemám rozumnosti iných ľudí.
 • 3Ani som sa nenaučil múdrosti, ale známosť Najsvätejšieho znám.
 • 4Kto vystúpil hore na nebesia i sostúpil? Kto sobral vietor do svojich hrstí? Kto sviazal vody do rúcha? Kto postavil všetky končiny zeme? Čo je jeho meno? A čo meno jeho syna, keď vieš?
 • 5Každá reč Božia je čistá jako zlato, prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorý sa utiekajú k nemu.
 • 6Nepridaj k jeho slovám, aby ťa neskáral, a bol by si postihnutý v lži.
 • 7Dvoje si žiadam od teba, neodriekni mi toho, prv ako zomriem:
 • 8márnosť a lživé slovo vzdiaľ odo mňa; chudoby ani bohatstva mi nedaj; živ ma pokrmom podľa mojej potreby,
 • 9aby som sa nenasýtil a nezaprel a nepovedal: Kto je Hospodin? Alebo aby som neschudobnel a neukradol a nesiahol na meno svojho Boha.
 • 10Neosoč sluhu pred jeho pánom, aby ti nezlorečil, a ty by si sa prehrešil!
 • 11Je pokolenie, ktoré zlorečí svojmu otcovi a nedobrorečí svojej materi.
 • 12Je pokolenie, ktoré je čisté vo svojich očiach, a predsa nie je umyté od svojej nečistoty.
 • 13Je pokolenie, oj, aké vysoké sú jeho oči, a jeho riasy sú povznesené!
 • 14Je pokolenie, ktorého zuby sú jako meče a jeho črenové zuby jako nože, aby zožieralo chudobných zo zeme a biednych zpomedzi ľudí.
 • 15Pijavica má dve dcéry, ktoré hovoria: Daj, daj! Tieto tri veci sa nenasýtia, štyri, ktoré nepovedia: Dosť:
 • 16peklo a život neplodnej; zem sa nenasýti vody, a oheň nepovie: Dosť.
 • 17Oko, ktoré sa vysmieva otcovi a pohŕda poslušnosťou matky, vykľujú potoční havrani, a zožerú ho orlíčatá.
 • 18Tieto tri veci sú nevystihnuteľné pre mňa a štyri, ktorých neznám:
 • 19cesty orla v povetrí, cesty hada na skale, cesty lode prostred mora a cesty muža pri panne.
 • 20Taká je cesta cudzoložnej ženy: jie a utrie svoje ústa a povie: Nepáchala som neprávosti.
 • 21Pod tromi vecmi sa trasie zem a pod štyrmi, ktorých nemôže uniesť:
 • 22pod sluhom, keď kraľuje, a pod bláznom, keď sa nasýti chleba,
 • 23pod nenávidenou ženou, keď sa vydá, a pod dievkou, keď dedične zaujme miesto svojej panej.
 • 24Štyri veci sú ináče malými na zemi, ale sú nadmier múdre:
 • 25mravci, ľud nie silný, ktorí však v lete pripravujú svoj pokrm;
 • 26králici, ľud nie mocný, ktorí však staväjú svoj dom v skale;
 • 27kobylky nemajú kráľa; avšak vychádzajú po čatách všetky;
 • 28pavúk pracuje rukami a býva na palácoch kráľových.
 • 29Toto troje statne vykračuje a štvoro chodí strmo:
 • 30lev, hrdina medzi zvieratami, ktorý neustúpi pred ničím;
 • 31prepásaný na bedrách kôň alebo kozol a kráľ, s ktorým kráča voj.
 • 32Ak si sa dopustil bláznovstva povyšujúc sa a jestli si myslel na zlé, ruku na ústa,
 • 33lebo tlak na smotanu vyvodí maslo, a tlak na nos vyvodí krv, a tlak do hnevu vyvodí svár.