Žalmy149
  • 1Hallelujah! Spievajte Hospodinovi novú pieseň, jeho chválu v shromaždení svätých!
  • 2Nech sa raduje Izrael v tom, ktorý ho učinil! Synovia Siona nech plesajú vo svojom Kráľovi!
  • 3Nech chvália jeho meno kolotancom! Pri bubne a pri citare nech mu spievajú žalmy!
  • 4Lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude; zdobí pokorných spasením.
  • 5Svätí sa budú veseliť v sláve; plesať budú na svojich ležištiach.
  • 6Vyvyšovanie silného Boha bude v ich hrdle a meč, ostrý na obe strany, v ich ruke,
  • 7aby vykonali pomstu na národoch a tresty na ľuďoch,
  • 8aby poviazali ich kráľov reťazami a ich veľmožov železnými putami,
  • 9aby na nich vykonali napísaný súd; sláva to všetkých jeho svätých. Hallelujah!