Žalmy5
 • 1Náčelníkovi speváckeho sboru na nechilót, dutý to nástroj hudobný. Žalm Dávidov.
 • 2Hospodine, počuj moje slová, rozumej tomu, čo hovorím v tichej pokore.
 • 3Pozoruj na hlas môjho pokorného volania, môj Kráľu a môj Bože, lebo sa tebe modlím.
 • 4Hospodine, ráno počuj môj hlas; ráno ti predložím svoju vec a budem pozorovať.
 • 5Lebo ty nie si Bohom, ktorý by mal záľubu v bezbožnosti; nebude s tebou bývať zlý.
 • 6Blázni neobstoja pred tvojimi očima; nenávidíš všetkých, ktorí robia neprávosť.
 • 7Zahubíš tých, ktorí hovoria lož. Človek krvi a ľsti sa oškliví Hospodinovi.
 • 8Ale ja v množstve tvojej milosti vojdem do tvojho domu a budem sa klaňať, obrátený k chrámu tvojej svätosti, v tvojej bázni.
 • 9Hospodine, voď ma vo svojej spravedlivosti pre tých, ktorí ma strežú. Urovnaj predo mnou svoju cestu.
 • 10Lebo niet stáleho v jeho ústach. Ich nútro je zývajúca priepasť, ich hrdlo otvorený hrob, a jazykom lichotia.
 • 11Uvaľ na nich, ó, Bože, ich vinu! Nech padnú od svojich rád; zažeň ich pre množstvo ich prestúpení, lebo sa ti protivia.
 • 12A nech sa radujú všetci, ktorí sa utiekajú k tebe; nech plesajú na veky, a ochraňuj ich, a nech sa veselia v tebe tí, ktorí milujú tvoje meno.
 • 13Lebo ty požehnáš spravedlivého, ó, Hospodine, ľúbosťou ho objímeš ako štítom.