Štvrtok po Popolcovej strede

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 9, 22-25 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Robte pokánie, hovorí Pán; priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho Ježiš povedal svojim učeníkom: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho...

pokračovať v čítaní

Utorok 8. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 10, 28-31 Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva. Stonásobne viac dostanete v tomto čase s prenasledovaním a v budúcom veku večný život Peter začal hovoriť Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme...

pokračovať v čítaní

Pondelok 8. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 10, 17-27 Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. Predaj všetko, čo máš, a nasleduj ma Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho:...

pokračovať v čítaní

8. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 6, 24-34 Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo, a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Nebuďte ustarostení o zajtrajšok Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude...

pokračovať v čítaní

Piatok 7. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 10, 1-12 Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou. Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje Ježiš odišiel do judejského kraja za Jordánom. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil. I pristúpili farizeji a pokúšali ho....

pokračovať v čítaní

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 9, 41-43. 45. 47-50 Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako slovo Božie. Je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto...

pokračovať v čítaní

Katedra svätého Petra, apoštola

Evanjelium podľa Matúša − Mt 16, 13-19 Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia...

pokračovať v čítaní

Utorok 7. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 9, 30-37 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Syn človeka bude vydaný… Kto chce byť prvý, nech je služobník všetkých Ježiš a jeho učeníci prechádzali...

pokračovať v čítaní