Sobota po 5. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Jána − Jn 11, 45-57 Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, hovorí Pán; a obnovte si srdce i ducha. Aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil Ježiš, uverili v neho. No...

pokračovať v čítaní

Piatok po 5. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Jána − Jn 10, 31-42 Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste./ Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života./ Chceli ho chytiť, ale on sa im vymkol z rúk Židia zdvihli kamene a chceli Ježiša kameňovať. Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých...

pokračovať v čítaní

Štvrtok po 5. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Jána − Jn 8, 51-59 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas. Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň Ježiš povedal Židom: „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“ Židia mu povedali: „Teraz už vieme, že...

pokračovať v čítaní

Streda po 5. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Jána − Jn 8, 31-42 Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: „Ak ostanete v mojom slove, budete...

pokračovať v čítaní

Utorok po 5. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Jána − Jn 8, 21-30 Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky. Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som Ježiš povedal farizejom: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja...

pokračovať v čítaní

Pondelok po 5. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Jána − Jn 8, 1-11 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nechcem smrť bezbožného, hovorí Pán; ale aby sa odvrátil od svojej cesty a žil. Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do...

pokračovať v čítaní

5. pôstna nedeľa

Evanjelium podľa Jána − Jn 11, 1-45 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa, neumrie naveky. Ja som vzkriesenie a život Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, čo pomazala...

pokračovať v čítaní

Sobota po 4. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Jána − Jn 7, 40-53 Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. Vari z Galiley príde Mesiáš?! Keď počuli Ježišove slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ Druhí tvrdili: „Mesiáš...

pokračovať v čítaní