Liturgické čítanie

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 19, 11-28 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán. Prečo si nedal moje peniaze peňazomencom? Ježiš pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo.......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 19, 1-10 Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás miloval a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Dnes prišla spása do tohoto domu Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je,......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 18, 35-43 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života. Čo chceš, aby som ti urobil? – Pane, aby som videl Keď sa Ježiš približoval k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, pýtal......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 18, 1-8 Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. Boh obráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 17, 26-37 Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. V deň, keď sa zjaví Syn človeka Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 17, 20-25 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vinič, vy ste ratolesti, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Božie kráľovstvo je medzi vami Keď sa farizeji opýtali Ježiša, kedy príde božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Jána − Jn 2, 13-22 Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky. Hovoril o chráme svojho tela Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 17, 7-10 Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu. Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť Pán povedal: „Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 17, 1-6 Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života. Keď sa sedem ráz vráti k tebe a povie: Ľutujem, odpusť mu Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 16, 9-15 Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. Ak ste neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? Ježiš povedal svojim učeníkom: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do......

Čítaj viac