Streda 17. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 13, 44-46 Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Predá všetko, čo má, a pole kúpi Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje...

pokračovať v čítaní

Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza

Evanjelium podľa Matúša − Mt 13, 31-35 Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia. Horčičné zrnko vyrastie a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo...

pokračovať v čítaní

17. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 13, 44-52 Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva. Predá všetko, čo má, a pole kúpi Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od...

pokračovať v čítaní

Svätej Marty

Evanjelium podľa Jána − Jn 11, 19-27 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života. Ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn Veľa Židov prišlo k Marte a Márii potešiť ich v žiali za bratom. Keď Marta počula, že prichádza...

pokračovať v čítaní

Piatok 16. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 13, 18-23 Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. Kto počúva slovo a chápe ho, prináša úrodu Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: Keď niekto počúva slovo o...

pokračovať v čítaní

Svätého Gorazda a spoločníkov

Evanjelium podľa Matúša − Mt 13, 10-17 Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva. Vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané K Ježišovi pristúpili učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“ On...

pokračovať v čítaní

Svätých Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

Evanjelium podľa Matúša − Mt 13, 1-9 Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky. Priniesli stonásobnú úrodu V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a...

pokračovať v čítaní