Svätých anjelov strážcov

Evanjelium podľa Matúša − Mt 18, 1-5. 10 Aleluja, aleluja, aleluja. Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte. Ich anjeli ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v...

pokračovať v čítaní

Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 9, 43b-45 Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život. Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Báli sa ho opýtať na to slovo Keď sa všetci divili všetkému, čo Ježiš robil, povedal svojim učeníkom: „Dobre počúvajte a zapamätajte si,...

pokračovať v čítaní

Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Evanjelium podľa Jána − Jn 1, 47-51 Aleluja, aleluja, aleluja. Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte. Uvidíte Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“ Natanael sa ho opýtal:...

pokračovať v čítaní

Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 9, 7-9 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Jána som dal ja sťať. Kto je teda ten, čo o ňom počúvam také veci? Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol...

pokračovať v čítaní

Svätého Vincenta de Paul, kňaza

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 9, 1-6 Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu. Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a...

pokračovať v čítaní

Utorok 25. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 8, 19-21 Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. Oznámili...

pokračovať v čítaní

Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 8, 16-18 Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca. Sviecu postavia na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo Ježiš povedal zástupom: „Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod...

pokračovať v čítaní

25. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 20, 1-16 Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. Preto na mňa zazeráš, že som dobrý? Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi...

pokračovať v čítaní