5. nedeľa v Cezročnom období

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 13-16 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života. Vy ste svetlo sveta Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju...

pokračovať v čítaní

Sobota 4. týždňa v Cezročnom období

  Evanjelium podľa Marka − Mk 6, 30-34 Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou. Boli ako ovce bez pastiera Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami...

pokračovať v čítaní

Piatok 4. týždňa v Cezročnom období

  Evanjelium podľa Marka − Mk 6, 14-29 Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať Aj kráľ Herodes počul o Ježišovi, veď jeho meno sa už stalo známym....

pokračovať v čítaní

Obetovanie Pána

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 2, 22-40 Aleluja, aleluja, aleluja. Pán je svetlo národov, Pán je sláva svojho ľudu. Chlapec rástol, plný múdrosti Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 30. júl 2016 – Pondelok 4. týždňa v Cezročnom období

  Evanjelium podľa Marka − Mk 5, 1-20 Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Nečistý duch, vyjdi z tohoto človeka Ježiš a jeho učeníci prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 29. júl 2016 – 4. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 1-12a Aleluja, aleluja, aleluja. Radujte sa a jasajte, lebo máme hojnú odmenu v nebi. Blahoslavení chudobní v duchu Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu,...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 28. júl 2016 – Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

Evanjelium podľa Marka − Mk 4, 35-41 Aleluja, aleluja, aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život. Kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú? Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: „Prejdime na druhý breh.“ I opustili...

pokračovať v čítaní