Obetovanie Panny Márie

Evanjelium podľa Matúša − Mt 12, 46-50 Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi...

pokračovať v čítaní

33. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 25, 14-30 Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Bol si verný nad málom, vojdi do radosti svojho pána Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril...

pokračovať v čítaní

Sobota 32. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 18, 1-8 Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. Boh obráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý sa...

pokračovať v čítaní

Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 17, 26-37 Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. V deň, keď sa zjaví Syn človeka Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až...

pokračovať v čítaní

Štvrtok 32. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 17, 20-25 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vinič, vy ste ratolesti, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Božie kráľovstvo je medzi vami Keď sa farizeji opýtali Ježiša, kedy príde božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak,...

pokračovať v čítaní

Streda 32. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 17, 11-19 Aleluja, aleluja, aleluja. Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako...

pokračovať v čítaní

Utorok 32. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 17, 7-10 Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu. Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť Pán povedal: „Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo...

pokračovať v čítaní