Liturgické čítanie – 24. január 2016 – 3. nedeľa v Cezročnom období

Kniha Nehemiášova − Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10 Kňaz Ezdráš v prvý deň siedmeho mesiaca priniesol zákon pred zhromaždenie mužov a žien i všetkých, čo boli schopní chápať, a od skorého rána do poludnia z neho čítal na námestí pred Vodnou bránou mužom a ženám i všetkým, čo boli schopní...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 23. január 2016 – Sobota 2. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 3, 20-21 Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. Jeho príbuzní hovorili: Pomiatol sa Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní,...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 21. január 2016 – Svätej Agnesy, panny a mučenice

Evanjelium podľa Marka − Mk 3, 7-12 Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život. Nečistí duchovia kričali: „Ty si Boží syn!“ Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galiley...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 20. január 2016 – Streda 2. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 3, 1-6 Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom. Slobodno v sobotu zachrániť život alebo zničiť? Ježiš znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 19. január 2016 – Utorok 2. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 2, 23-28 Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania. Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu V istú sobotu kráčal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci cestou...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 18. január 2016 – Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 2, 18-22 Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Ženích je s nimi Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k Ježišovi a pýtali sa: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?“...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 17. január 2016 – 2. nedeľa v Cezročnom období

Kniha proroka Izaiáša − Iz 62, 1-5 Kvôli Sionu neutíchnem, kvôli Jeruzalemu nebudem mať pokoja, kým nezažiari ako svetlo jeho spravodlivosť, kým sa jeho spása nerozhorí ako fakľa. Potom národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu a budú ťa volať novým menom, ktoré určia Pánove ústa. Budeš žiarivou...

pokračovať v čítaní