Liturgické čítanie – 6. november 2015 – Piatok 31. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 16, 1-8 Aleluja, aleluja, aleluja. Kto zachováva Kristovo slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. Synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 5. november 2015 – Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 15, 1-10 Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním, hovorí Pán. V nebi bude radosť nad hriešnikom, ktorý robí pokánie K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali:...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 4. november 2015 – Svätého Karola Borromea, biskupa

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 14, 25-33 Aleluja, aleluja, aleluja. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch Boží na vás spočíva. Kto sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 3. november 2015 – Utorok 31. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 14, 15-24 Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním, hovorí Pán. Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom Jeden zo spolustolujúcich povedal Ježišovi: „Blahoslavený, kto bude jesť...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 1. november 2015 – PRIKÁZANÝ SVIATOK – Všetkých svätých

Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 1-12a Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Blahoslavení chudobní v duchu Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 31. október 2015 – Sobota 30. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša _ Lk 14, 1. 7-11 Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo, hovorí Pán; a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 30. október 2015 – Piatok 30. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša _ Lk 14, 1-6 Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou. V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. A hľa, bol pred ním akýsi človek, ktorý mal vodnatieľku....

pokračovať v čítaní