Liturgické čítanie – 31. máj 2013 – Piatok 8. týždňa v Cezročnom období

Kniha Sirachovcova   −   Sir 44, 1. 9-13 Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov, ako nasledovali po sebe. Sú aj takí, na ktorých sa nespomína: zapadli, akoby ani neboli žili. Sú, akoby sa ani neboli narodili, a podobne aj ich potomstvo. No oni boli milosrdní mužovia a nikdy sa nezabudne...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 30. máj 2013 – PRIKÁZANÝ SVIATOK – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Kniha Genezis   −   Gn 14, 18-20 Melchizedech, kráľ Salema, priniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom najvyššieho Boha. Požehnal Abrama slovami: „Nech Abrama požehná najvyšší Boh, ktorý stvoril nebo i zem. Nech je zvelebený najvyšší Boh, ktorý ti vydal do rúk tvojich nepriateľov.“Abram mu potom dal desiatok zo všetkého. Kniha...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 29. máj 2013 – Streda 8. týždňa v Cezročnom období

Kniha Sirachovcova   −   Sir 36, 1-2a. 5-6. 13-19 Zmiluj sa nad nami, Bože vesmíru, a pohliadni na nás, ukáž nám svetlo svojho milosrdenstva a naplň bázňou pred sebou všetky národy; nech poznajú, ako sme my poznali, že niet Boha okrem teba, Pane.Obnov znamenia a zopakuj zázraky. Zhromaždi všetky Jakubove kmene...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 28. máj 2013 – Utorok 8. týždňa v Cezročnom období

Kniha Sirachovcova   −   Sir 35, 1-15 Kto zachováva zákon, prináša tým mnohé obety. Dbať na prikázania je spasiteľná obeta.Kto preukazuje lásku, akoby jemnú múku obetoval, a kto dáva almužnu, prináša obetu chvály. Pánovi sa páči, keď niekto zanechá neprávosť, a kto odstúpi od nespravodlivosti, uzmieruje ho za hriechy.Neukazuj sa pred...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 27. máj 2013 – Pondelok 8. týždňa v Cezročnom období

Kniha Sirachovcova − Sir 17, 20-28 Kajúcnikom dal Boh cestu návratu, klesajúcich posilnil, aby vytrvali, a určil im spravodlivý údel. Obráť sa k Pánovi a prestaň hrešiť; modli sa pred Pánom a menej ho urážaj. Vráť sa k Najvyššiemu, odvráť sa od svojej neprávosti a vo veľkej nenávisti maj ohavnosť....

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 26. máj 2013 – Najsvätejšej Trojice

Kniha prísloví − Prís 8, 22-31 Toto hovorí Božia Múdrosť: „Pán ma vlastnil už na začiatku svojich ciest, od počiatku, skôr, ako urobil čokoľvek. Od večnosti som ustanovená, odpradávna, prv, ako povstal svet. Neboli ešte morské priehlbne, a ja som sa už počala; ani žriedla, čo chrlia vodu, neboli. Prv...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 24. máj 2013 – Piatok 7. týždňa v Cezročnom období

Kniha Sirachovcova − Sir 6, 5-17 Milé slová získavajú mnoho priateľov a krotia nepriateľov; láskavý jazyk prináša blaho. Aj keď mnohí s tebou nažívajú v pokoji, poradcu maj len jedného z tisícich. Ak hľadáš priateľa, hľadaj ho pri skúške a neobdar ho prenáhlene svojou dôverou. Lebo niekto je priateľom, len...

pokračovať v čítaní