Liturgické čítanie – 27. apríl 2013 – Sobota po 4. veľkonočnej nedeli

Skutky apoštolov − Sk 13, 44-52 V nasledujúcu sobotu sa skoro celé mesto zišlo počúvať Pánovo slovo. Keď Židia videli zástupy, plní žiarlivosti rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol.Tu Pavol a Barnabáš povedali smelo: „Predovšetkým vám sa malo hlásať Božie slovo, ale preto, že ho odmietate a sami sa pokladáte...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 26. apríl 2013 – Piatok po 4. veľkonočnej nedeli

Skutky apoštolov − Sk 13, 26-33 Keď prišiel Pavol do Antiochie v Pizídii, povedal v synagóge: „Bratia, synovia Abrahámovho rodu, a tí, čo sa u vás boja Boha, nám bolo poslané toto slovo spásy.Lebo obyvatelia Jeruzalema ani ich vodcovia ho nepoznali, odsúdili ho, a tak splnili slová Prorokov, ktoré sa...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 25. apríl 2013 – Svätého Marka, evanjelistu

Prvý Petrov list − 1 Pt 5, 5b-14 Milovaní, všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.Pokorte sa teda pod, mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.Buďte triezvi a bdejte! Váš...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 24. apríl 2013 – Svätého Juraja, mučeníka

Skutky apoštolov − Sk 12, 24 – 13, 5a Božie slovo sa šírilo a rozmáhalo. Keď Barnabáš a Šavol splnili v Jeruzaleme svoju úlohu, vrátili sa a vzali so sebou Jána, ktorý sa volá Marek.V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Manaen,...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 23. apríl 2013 – Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka

Skutky apoštolov − Sk 11, 19-26 Tí, čo sa rozpŕchli pred súžením, ktoré nastalo za Štefana, došli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, ale nikomu neohlasovali slovo, iba Židom. No niektorí z nich boli Cyperčania a Cyrénčania. A keď prišli do Antiochie, hovorili aj Helenistom a zvestovali im...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 22. apríl 2013 – Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli

Skutky apoštolov − Sk 11, 1-18 Apoštoli a bratia v Judei sa dopočuli, že aj pohania prijali Božie slovo. Keď Peter prišiel do Jeruzalema, tí, čo boli z obriezky, mu dohovárali: „Vošiel si k neobrezancom a jedol si s nimi!“Peter im začal rad-radom vysvetľovať: „Bol som v meste Joppe, modlil...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 20. apríl 2013 – Sobota po 3. veľkonočnej nedeli

Skutky apoštolov − Sk 9, 31-42 Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.Ako Peter navštevoval všetkých, prišiel aj k svätým, čo bývali v Lydde. Našiel tam istého človeka, menom Eneáša, ktorý bol ochrnutý a už...

pokračovať v čítaní