Liturgické čítanie – 7. apríl 2013 – Nedeľa Božieho milosrdenstva

Skutky apoštolov − Sk 5, 12-16 Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. Ale nik iný sa k nim neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil a čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich Pánovi; veľké množstvo mužov a žien.Ešte aj na ulice...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 6. apríl 2013 – Sobota vo Veľkonočnej oktáve

Skutky apoštolov − Sk 4, 13-21 Keď veľkňazi, starší a zákonníci videli Petrovu a Jánovu odvahu a zbadali, že sú to ľudia neučení a prostí, veľmi sa čudovali; spoznali ich, že boli s Ježišom. A keď videli, že uzdravený človek stojí s nimi, nemohli nič namietať.Preto im rozkázali, aby vyšli...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 5. apríl 2013 – Piatok vo Veľkonočnej oktáve

Skutky apoštolov − Sk 4, 1-12 Kým Peter a Ján po uzdravení chromého hovorili k ľudu, prepadli ich kňazi, veliteľ chrámovej stráže a saduceji a zazlievali im, že učia ľud a ohlasujú zmŕtvychvstanie v Ježišovi. Položili na nich ruky a do rána ich dali do väzenia, lebo už bol večer....

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 4. apríl 2013 – Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve

Skutky apoštolov − Sk 3, 11-26 Keďže sa uzdravený chromý pridŕžal Petra a Jána, zbehol sa k nim do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovým, všetok užasnutý ľud. Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: „Mužovia, Izraeliti, čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás, akoby sme boli vlastnou mocou...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 3. apríl 2013 – Streda vo Veľkonočnej oktáve

Skutky apoštolov − Sk 3, 1-10 Čo mám, to ti dám: V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu.Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 2. apríl 2013 – Utorok vo Veľkonočnej oktáve

Skutky apoštolov − Sk 2, 36-41 V deň Turíc povedal Peter Židom: „Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom aj Mesiášom.“Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: „Čo máme robiť bratia?“Peter im...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 1. apríl 2013 – Pondelok vo Veľkonočnej oktáve

Skutky apoštolov − Sk 2, 14. 22-33 V deň Turíc vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom povedal: „Mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová.Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh...

pokračovať v čítaní

Liturgické čítanie – 31. marec 2013 – Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Skutky apoštolov − Sk 10, 34a. 37-43 Peter otvoril ústa a povedal: „Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei; ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol...

pokračovať v čítaní