Čo keby ste stávili nasledujúcich 40 dní prechádzkou spolu s Ježišom a naslúchali jeho účeniu?
Pozývame vás na znovuobjavenie radosti čítaním úryvkov z Biblie počas 40 dní. Toto čítanie určite nie je ľahké. Vyžaduje si to odhodlanie a pevnú voľu. Musíme si vziať do rúk Bibliu namiesto Facebooku, či televízie.

Vytlačte si tohto sprievodcu ako “mapku pokladu” pre vase nové dobrodružstvo.
Predsavzajte si každý deň prečítať príslušné čítanie
Modlite sa, aby Boh otvoril vase oči, uši a srdce, aby ste sponzali to čo má pre vás pripravené.
Čítajte do hĺbky. Urobte si čas a označte si slové, ktoré vás oslovia
Aplikujte to čo čítate. Proste Boha, aby vám dal silu žiť podľa evanjelia
Oslavujte svoju radosť každú nedeľu. Bez žiadnych povinností, využite svoj čas na odpočinok, alebo pre svojich blízskich.

Štúdium Svätého Písma je účinný spôsob ako duchovne rásť. Naším úsilím je, že na konci 40 dňa sa budete cítiť natoľko duchovne plní, že sa už nikdy nebude chcieť vrátiť k “prázdnemu” životu.

[dat-message title=“40 dní s Ježišom“ color=“95cb5b“]Prihláste sa na čítanie plánu Biblie a prežite 40 dní pôstu spolu s Ježišom. [/dat-message] [dat-button title=“Na stiahnutie: Plán čítania“ link=“https://www.chcemsamodlit.sk/files/40-dni-s-Jezisom.pdf?utm_source=stranka&utm_medium=bannerPDF&utm_campaign=40dni“ color=““ size=“small“]

 

1. týždeň

[dat-list][dat-item]1. deň – streda, 10. február 2016 – Gn 3[/dat-item][dat-item]2. deň – štvrtok, 11. február 2016 – Dt 30[/dat-item][dat-item]3. deň – piatok, 12. február 2016 – Dan 7[/dat-item][dat-item]4. deň – sobota, 13. február 2016 – Jer 31[/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][/dat-list]

2. týždeň

[dat-list][dat-item]5. deň – pondelok, 15. február 2016 – Iz 9:1-7 [/dat-item][dat-item]6. deň – utorok, 16. február 2016 – Iz 52:13-53:12[/dat-item][dat-item]7. deň – streda, 17. február 2016 – Jn 1:1-18[/dat-item][dat-item]8. deň – štvrtok, 18. február 2016 – Lk 1[/dat-item][dat-item]9. deň – piatok, 19. február 2016 – Lk 2[/dat-item][dat-item]10. deň – sobota, 20. február 2016 – Mt 3[/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][/dat-list]

3. týždeň

[dat-list][dat-item]11. deň – pondelok, 22. február 2016 – Lk 4:1-30[/dat-item][dat-item]12. deň – utorok, 23. február 2016 – Mk 6:30-52, 8:1-9[/dat-item][dat-item]13. deň – streda, 24. február 2016 – Mk 4:1-33[/dat-item][dat-item]14. deň – štvrtok, 25. február 2016 – Lk 16:19-31[/dat-item][dat-item]15. deň – piatok, 26. február 2016 – Lk 5:1-11[/dat-item][dat-item]16. deň – sobota, 27. február 2016 – Jn 3:1-21[/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][/dat-list]

4. týždeň

[dat-list][dat-item]17. deň – pondelok, 29. február 2016 – Lk 9:57-10:24[/dat-item][dat-item]18. deň – utorok, 1. marec 2016 – Mk 10:17-31[/dat-item][dat-item]19. deň – streda, 2. marec 2016 – Mt 5[/dat-item][dat-item]20. deň – štvrtok, 3. marec 2016 – Mt 6[/dat-item][dat-item]21. deň – piatok, 4. marec 2016 – Mt 7[/dat-item][dat-item]22. deň – sobota, 5. marec 2016 – Mk 7:1-23[/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][/dat-list]

5. týždeň

[dat-list][dat-item]23. deň – pondelok, 7. marec 2016 – Jn 4:1-42[/dat-item][dat-item]24. deň – utorok, 8. marec 2016 – Mt 8:1-13[/dat-item][dat-item]25. deň – streda, 9. marec 2016 – Mk 10:1-16[/dat-item][dat-item]26. deň – štvrtok, 10. marec 2016 – Lk 10:25-37[/dat-item][dat-item]27. deň – piatok, 11. marec 2016 – Lk 14:1-25[/dat-item][dat-item]28. deň – sobota, 12. marec 2016 – Lk 15[/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][/dat-list]

6. týždeň

[dat-list][dat-item]29. deň – pondelok, 14. marec 2016 – Mk 11[/dat-item][dat-item]30. deň – utorok, 15. marec 2016 – Mk 10:32-45[/dat-item][dat-item]31. deň – streda, 16. marec 2016 – Jn 13[/dat-item][dat-item]32. deň – štvrtok, 17. marec 2016 – Mt 24:1-51[/dat-item][dat-item]33. deň – piatok, 18. marec 2016 – Mt 25:1-46[/dat-item][dat-item]34. deň – sobota, 19. marec 2016 – Jn 14-16[/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][/dat-list]

7. týždeň

[dat-list][dat-item]35. deň – pondelok, 21. marec 2016 – Jn 17[/dat-item][dat-item]36. deň – utorok, 22. marec 2016 – Mk 14[/dat-item][dat-item]37. deň – streda, 23. marec 2016 – Mk 15[/dat-item][dat-item]38. deň – štvrtok, 24. marec 2016 – Lk 24[/dat-item][dat-item]39. deň – piatok, 25. marec 2016 – Jn 21[/dat-item][dat-item]40. deň – sobota, 26. marec 2016 – Mt 28[/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][dat-item][/dat-item][/dat-list]