ModlitbaTrpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. Je niekto chorý medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, keď ho v Pánovom mene pomazali olejom. A modlitba z viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu.

Jakub 5: 13-15

Úžasné veci sa môžu stať, keď sa ľudia modlia. Biblia hovorí, že mnoho vládze modlitba spravodlivého svojim pôsobením, ak sa koná v úprimnej viere. V Matúšovi 19-20, Ježiš povedal: „A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Ak sa modlíte za jednu z nižšie uvedených prosieb, prosím uistite sa, že kliknite na aj na tlačidlo „Pomodlím sa“. Zároveň tak môžete dať vedieť žiadateľovi koľkokrát sa pomodlilo za jeho úmysel.