• jan2018

  Svätého Antona, opáta

  17. januára 2018

  Evanjelium podľa Marka − Mk 3, 1-6 Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom. Slobodno v sobotu zachrániť život alebo zničiť? Ježiš znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho...

 • Evanjelium podľa Marka − Mk 2, 23-28 Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania. Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu V istú sobotu kráčal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci cestou...

 • Evanjelium podľa Marka − Mk 2, 18-22 Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Ženích je s nimi Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k Ježišovi a pýtali sa: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?“...

 • Evanjelium podľa Jána − Jn 1, 35-42 Aleluja, aleluja, aleluja. Našli sme Mesiáša, Krista. Milosť a pravda prišli skrze neho. Našli sme Mesiáša Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš...

 • Evanjelium podľa Marka − Mk 2, 13-17 Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov Ježiš znova vyšiel k moru. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich učil. Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna...

 • Evanjelium podľa Marka − Mk 2, 1-12 Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich toľko, že už...

 • Evanjelium podľa Marka − Mk 1, 40-45 Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom. Malomocenstvo z neho zmizlo a bol čistý K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku,...

 • Evanjelium podľa Marka − Mk 1, 29-39 Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou. Uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala...