• okt2017

    Evanjelium podľa Matúša − Mt 22, 15-21 Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života. Dávajte, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so...

  • Evanjelium podľa Lukáša − Lk 12, 8-12 Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo. Duch Svätý vás poučí, čo treba hovoriť Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto...

  • Evanjelium podľa Lukáša − Lk 12, 1-7 Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. Vy máte aj všetky vlasy na hlave spočítané Ježiša obstúpili také zástupy, že skoro jeden po druhom šliapali. On začal hovoriť najprv svojim učeníkom: „Chráňte sa kvasu farizejov, čiže...

  • Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 47-54 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Bude sa zodpovedať za krv prorokov, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša Ježiš povedal: „Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia!...

  • Evanjelium podľa Lukáša − Lk 10, 1-9 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do...

  • Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 37-41 Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Dajte almužnu a všetko vám bude čisté Keď Ježiš ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby uňho obedoval. On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa začudoval,...

  • Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 29-32 Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas. Toto pokolenie nedostane znamenie, iba ak znamenie Jonášovo Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol...

  • Evanjelium podľa Matúša − Mt 22, 1-14 Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania. Zavolajte na svadbu všetkých, čo nájdete Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý...