Chválenie Boha

Pochválen buď Ježiš Kristus

chcem Boha chváliť že na príhovor Sv. pápeža Jána Pavla II, sv. Charbela – mocného Božieho lekára, sv. Júdu Tadeáša a sv. Rity muža zachránil od ťažkej onkologickej operácie, ktorá by mu zmenila život a za sprevádzanie počas celej cesty liečby i za lekárov akých si vybral. ďakujem TI môj Bože