2 jánov list1
 • 1Starší vyvolenej panej i jej deťom, ktorých ja milujem v pravde a nie len ja sám, ale aj všetci, ktorí poznali pravdu,
 • 2pre pravdu, ktorá zostáva v nás, a bude s nami na veky.
 • 3Nech je s vami milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista, Syna Otcovho, v pravde a láske.
 • 4Veľmi som sa zaradoval, že som našiel z tvojich detí takých, ktorí chodia v pravde, tak ako sme dostali prikázanie od Otca.
 • 5A teraz ťa prosím, pani, nie ako čo by som ti písal nové prikázanie, ale to, ktoré sme mali od počiatku: aby sme milovali jedni druhých.
 • 6A toto je tá láska, aby sme chodili podľa jeho prikázaní. To je to prikázanie, ako ste počuli od počiatku, aby ste v nej chodili.
 • 7Lebo mnohí bludári vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša Krista, prišlého v tele. To je ten bludár a antikrist.
 • 8Majte na seba pozor, aby sme neztratili toho, čoho sme sa doteraz dopracovali, ale aby sme dostali plnú mzdu.
 • 9Každý, kto ide ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha. Kto zostáva v učení Kristovom, ten má Otca i Syna.
 • 10Ak ide niekto k vám a nenesie toho učenia, neprijímajte ho do domu ani ho nepozdravujte.
 • 11Lebo ten, kto ho pozdravuje, účastní sa jeho zlých skutkov.
 • 12Hoci vám mám mnoho čo písať, nechcel som papierom a černidlom, ale sa nadejem, že prijdem k vám a budem hovoriť ústa k ústam, aby bola naša radosť naplnená.
 • 13Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry. Ameň.