2 list korinťanom13
 • 1Toto po tretie idem k vám. Na ústach dvoch svedkov a troch bude stáť každé slovo.
 • 2Povedal som už vopred a vopred hovorím, ako keď som bol prítomný druhý krát, i teraz súc neprítomný píšem tým, ktorí prv hrešili, aj ostatným všetkým, že keď zase prijdem, nebudem šetriť.
 • 3Keďže hľadáte dokázanosť vo mne hovoriaceho, Krista, ktorý nie je slabý voči vám, ale je mocný medzi vami.
 • 4Lebo jestli aj bol ukrižovaný zo slabosti, ale žije z moci Božej. Lebo aj my sme slabí v ňom, ale budeme žiť s ním z moci Božej cieľom vás.
 • 5Sami seba zkúmajte, či ste vo viere, seba zkúšajte. Alebo či sami seba neznáte, že Ježiš Kristus je vo vás? Iba ak by ste sa boli nedokázali.
 • 6Ale nadejem sa, že poznáte, že my nie sme nedokázaní.
 • 7No modlím(e) sa Bohu, žeby ste nevykonali ničoho zlého, nie preto, aby sme sa my videli dokázanými, ale aby ste vy robili to, čo je dobré, a my aby sme boli jako takí, ktorí sa nedokázali.
 • 8Lebo nemôžeme ničoho proti pravde, ale za pravdu.
 • 9Lebo sa radujeme, že keď aj sme my slabí, ale vy ste mocní. A za to sa i modlíme, totiž aby ste vy boli dokonalí.
 • 10Preto píšem toto súc neprítomný, aby som potom prítomný nepoužil prísnosti podľa moci, ktorú mi dal Pán na budovanie a nie na borenie.
 • 11Ostatne, bratia, radujte sa, majte sa dobre, zdokonaľujte sa, potešujte sa, na jedno a na to isté myslite, majte pokoj! A Boh lásky a pokoja bude s vami.
 • 12Pozdravujte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí.
 • 13Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami! Ameň.