3 jánov list1
 • 1Starší milovanému Gájovi, ktorého ja milujem v pravde.
 • 2Milovaný, prajem ti, žeby si sa mal vo všetkom dobre a že by si bol zdravý, tak ako sa má dobre tvoja duša.
 • 3Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prichádzali bratia a svedčili o tvojej pravde, tak ako ty chodíš v pravde.
 • 4Väčšej radosti nad to nemám, než aby som počul, že moje deti chodia v pravde.
 • 5Milovaný verne činíš, čokoľvek robíš bratom a hosťom,
 • 6ktorí dali tvojej láske svedoctvo pred sborom, ktorých keď vyprevadíš hodne Boha, dobre robíš.
 • 7Lebo vyšli za jeho meno neberúc ničoho od pohanov.
 • 8My sme teda podlžni prijímať takých bratov, aby sme boli spolupracovníkmi pravde a cirkvi.
 • 9Písal som sboru, ale Diotrefes, ktorý chce byť prvým medzi nimi, nás neprijíma.
 • 10Preto ak prijdem, pripomeniem jeho skutky, ktoré robí, že hovorí o nás zlé reči a nemajúc dosť na tom, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by chceli, bráni a vylučuje ich zo sboru.
 • 11Milovaný, nenasleduj zlého, ale dobré. Ten, kto činí dobré, je z Boha, ale kto robí zlé, nevidel Boha.
 • 12Demetriovi dávajú všetci svedoctvo i sama pravda, a my tiež svedčíme, a viete, že naše svedoctvo je pravdivé.
 • 13Mal by som ti mnoho čo písať, ale nechcem ti napísať černidlom a perom.
 • 14Lež nadejem sa, že ťa skoro uvidím, a budeme hovoriť ústa k ústam.
 • 15Pokoj ti! Pozdravujú ťa priatelia. Pozdravuj priateľov podľa mena.