kniha proroka ozeáša1
 • 1Slovo Hospodinovo, ktoré sa stalo k Hozeášovi, synovi Bériho, za dní Uziáša, Jotama, Achaza a Ezechiáša, kráľov Júdových a za dní Jeroboáma, syna Joasa, kráľa Izraelovho.
 • 2Na počiatku, keď hovoril Hospodin Hozeášom, riekol Hospodin Hozeášovi: Idi, vezmi si ženu, kleslú do smilstva, a deti zo smilstva, lebo nestudate smilní táto zem nenasledujúc Hospodina.
 • 3A Išiel a vzal si Gomer, dcéru Diblaima, a počnúc porodila mu syna.
 • 4A Hospodin mu riekol: Nazvi jeho meno Jizreel, lebo ešte niečo málo, a navštívim krv Jizreela na dome Jehu-va a učiním prietrž kráľovstvu domu Izraelovho.
 • 5A stane sa toho dňa, že polámem lučište Izraelovo v údolí Jizreela.
 • 6A zase počala a porodila dcéru. A riekol mu: Nazvi jej meno: Ló-rucháma, lebo sa už viacej nezľutujem nad domom Izraelovým, aby som im niečo odpustil.
 • 7Ale sa zľutujem nad domom Júdovým a zachránim ich Hospodinom, ich Bohom, a nezachránim ich lučišťom ani mečom ani vojnou, koňmi alebo jazdcami.
 • 8A keď odlúčila Ló-ruchámu, počala a porodila syna.
 • 9A riekol: Nazvi jeho meno Ló-ammi, lebo vy nie ste mojím ľudom, a ja nebudem vaším Bohom.
 • 10Avšak bude počet synov Izraelových ako piesku mora, ktorý sa nedá ani zmerať ani spočítať, a stane sa, že na mieste, kde im bolo povedané: Vy nie ste mojím ľudom, povie sa im: Synovia silného Boha živého.
 • 11A synovia Júdovi a synovia Izraelovi budú shromaždení dovedna, a ustanovia si jednu hlavu a vyjdú hore zo zeme, lebo veľký bude deň Jizreela.