Novéna k Božiemu milosrdenstvu začína na Veľký piatok a končí Sviatkom Božeho milostrdenstva v nedeľu po Veľkej noci.

Novéna sa môže modliť aj počas celého roka

Pán Ježiš povedal Faustíne: Túžim, aby Druhá veľkonočná nedeľa bola Sviatkom milosrdenstva. Toto želanie vyslovil Pán Ježiš štrnásť krát. Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú záchrannú kotvu. To je Sviatok Božieho milosrdenstva.

 

Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu – 1 deň

Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu – 2 deň

Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu – 3 deň

Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu – 4 deň

Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu – 5 deň

Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu – 6 deň

Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu – 7 deň

Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu – 8 deň

Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu – 9 deň