(Pozdvihni ducha k Bohu, prečítaj s rozváž si pred Srdcom Ježišovým tieto pravdy: ) 

Ježiš Kristus, u ktorého hľadáš pomoc, je pravý Boh, teda láska samého nášho Boha. O Božej láske však vieme, že miluje všetko, čo stvorila. Aj ty si Božie stvorenie. Preto istá vec je, že Ježiš Kristus, pravý Boh, miluje i teba a že ti dobre robí. Nepochybuj teda, že Božské srdce s tebou dobre zmýšľa.

O Božej láske vieme, že je všemohúca, že môže všetko urobiť, čo chce. Isté je teda, že Božské Srdce môže ťa pozbaviť v túto chvíľu všetkých tvojich trápení a môže ti zaraz dať žiadanú milosť. To závisí od jeho svätej vôle.

O Božej láske vieme, že nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Preto choď smelo, s veľkou dôverou k jeho Srdcu, ktoré ťa miluje, všetko môže, je štedré a plné zmilovania. Ak to, o čo prosíš je dobré pre teba, neodoprie ti prosbu.

(Teraz si kľakni a pomodli sa túto modlitbu, ktorá sa pridáva po každodennom rozvažovaní:) 

V zmilovaní, najbohatšie Srdce Ježišovo!

Ponížené ťa vzývam, chválim, velebím a milujem. Prosím ťa za odpustenie všetkých hriechov, chýb a pokleskov, ktorých som sa za celá svoj život dopustil a teba, tvoje otcovské, najláskavejšie Srdce nimi obrazil. Sľubujem s pomocou tvojej milosti, že teba, milovania najhodnejšie Srdce, nijakým, aspoň nie ťažkým, hriechom už viac neobrazím. S dôverou v tvoju nekonečnú dobrotu a zmilovanie hľadám u teba útočište v tejto svojej núdzi…

(Tu si pomysli, čo si žiadaš a potom pokračuj: ) 

Prednášam ti svoje potreby, úzkosti; predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškvrnené Srdce tvojej Matky Márie ako aj svätých svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojmu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych.

Božské Srdce Ježišovo, buď nám spásou, pomocou teraz i v každý čas, ale najmä v hodine našej smrti. Amen. – Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.

(Teraz sa pomodli Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. )