(Prečítaj a uvažuj:)

Srdce Ježišovo je Srdce nášho najsúcitnejšieho Vykupiteľa.

Všetka naša bieda, všetky naše trápenia na zemi pochádzajú z hriechu, lebo človek si ním znepriatelil Boha. Viera nás učí, že Ježiš Kristus prišiel na svet, aby sňal z nás hriech i s jeho smutnými následkami, aby nás znova zmieril s Bohom a vydobyl nám jeho priazeň. Čo ho k tomu pohlo, bola jedine láska jeho Srdca.

Táto láska ho pohla, aby z neba zostúpil na zem, stal sa človekom, vyhľadal naše srdcia, ktoré boli od svojho Stvoriteľa odvrátené a stratené v priepasti hriechu.

Táto láska ho pohla, aby chodil po tŕnistých cestách a chodníkoch a hľadal zablúdené ovečky, aby ich priviedol naspäť do svojho ovčinca.

Láska ho pohla, aby celý svoj život strávil v trápení a biede, aby nám dal príklad trpezlivosti, aby nám umenšil naše súženia v tomto slzavom údolí.

Láska ho pribila na kríž, obsypala ranami celé jeho telo, vycedila všetku jeho krv, v potokoch tiekla na túto zem, aby z nej zmyla nesmiernu vinu a kliatbu hriechu.

Táto láska ešte aj po smrti mu otvorila Srdce, aby sme v ňom našli útulok, v trápeniach obľahčenie, v pokušeniach silu, v bojoch života víťazstvo.

Drahý kresťan, urob tak, ako urobil apoštol Tomáš. Vlož prsty do rán svojho Vykupiteľa a ruku do rany jeho Srdca. Môžeš iste skoro rukami hmatať, ako všemožne sa stará o tvoje vykúpenie a aké má k tebe súcitné Srdce. Hľa, aby ti teraz pomohol, nemusí už trpieť, len slovíčko povedať, len chcieť, a budeš oslobodený od toho, čo ťa trápi. Pravdaže, len nakoľko ti to môže poslúžiť k dobrému. Ale dôveruj! Keď pre tvoje spasenie oveľa viac urobil, či by ti teraz mohol odoprieť nejakú maličkosť, – ak ti to len naozaj bude pre spásu tvojej duše?

Láskavé Srdce, v tebe skladám všetku svoju dôveru. Pre svoju krehkosť sa obávam všetkého, ale pre tvoju dobrotu dúfam vo všetko.

(Teraz si kľakni a pomodli sa túto modlitbu, ktorá sa pridáva po každodennom rozvažovaní:)

V zmilovaní, najbohatšie Srdce Ježišovo!

Ponížené ťa vzývam, chválim, velebím a milujem. Prosím ťa za odpustenie všetkých hriechov, chýb a pokleskov, ktorých som sa za celá svoj život dopustil a teba, tvoje otcovské, najláskavejšie Srdce nimi obrazil. Sľubujem s pomocou tvojej milosti, že teba, milovania najhodnejšie Srdce, nijakým, aspoň nie ťažkým, hriechom už viac neobrazím. S dôverou v tvoju nekonečnú dobrotu a zmilovanie hľadám u teba útočište v tejto svojej núdzi…

(Tu si pomysli, čo si žiadaš a potom pokračuj: )

Prednášam ti svoje potreby, úzkosti; predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškvrnené Srdce tvojej Matky Márie ako aj svätých svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojmu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych.

Božské Srdce Ježišovo, buď nám spásou, pomocou teraz i v každý čas, ale najmä v hodine našej smrti. Amen. – Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.

(Teraz sa pomodli Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.)