(Prečítaj a uvažuj:)

Srdce Ježišovo je Srdce nášho najvľúdnejšieho Učiteľa.

Veľkým poľahčením a pravým potešením v trápeniach je pre nás už to, keď vieme a rozumieme, ako prijať a niesť zoslaný kríž. Tomuto umeniu nás učí Ježiš Kristus. Nasleduj jeho učenie. Uvidíš, že keď aj tvoj kríž z teba nesníme, zanedlho bude sa ti lepšie dariť.

On sám ťa vyzýva: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 29). Aby ťa ľahšie pritiahol k sebe, ukazuje ti svoje Srdce. Ono je ponížené, vľúdne, tiché. Nie je tyranom, ktorý bezohľadne utláča, bije. „Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ (Mt 11, 30), – tak nás ubezpečuje jeho Srdce. je pokorné, ktoré tebou neopovrhuje, ale si ťa vysoko váži, znižuje sa k tebe, ako dobrý učiteľ k dieťaťu s poľutovaním nad jeho slabosťami. Je to Srdce dobrožičiace. S uloženým trápením mieni len dobre. Ak ti ho posiela za tvoje hriechy, chce, aby si sa vyhol väčším trápeniam. Ak si spravodlivý, posiela ti tieto kríže len preto, aby si mal príležitosť nadobudnúť si tým väčšie zásluhy. Jeho láska ho pohla, aby si videl, ako ti treba spasiteľne nosiť svoj kríž.

Preto vezmi svoj kríž a nasleduje ho s trpezlivosťou a oddanosťou do jeho najsvätejšej vôle a vytrvaj v tom až do konca. Ak sa tomu ešte dobre nerozumieš, popros toho dobrého Majstra, aby ťa tomu naučil a dal ti potrebné sily. Veľmi mu totiž záleží, aby si v škole kríža robil pokroky, a tak dosiahol hojnú odplatu – korunu života.

(Teraz si kľakni a pomodli sa túto modlitbu, ktorá sa pridáva po každodennom rozvažovaní:)

V zmilovaní, najbohatšie Srdce Ježišovo!

Ponížené ťa vzývam, chválim, velebím a milujem. Prosím ťa za odpustenie všetkých hriechov, chýb a pokleskov, ktorých som sa za celá svoj život dopustil a teba, tvoje otcovské, najláskavejšie Srdce nimi obrazil. Sľubujem s pomocou tvojej milosti, že teba, milovania najhodnejšie Srdce, nijakým, aspoň nie ťažkým, hriechom už viac neobrazím. S dôverou v tvoju nekonečnú dobrotu a zmilovanie hľadám u teba útočište v tejto svojej núdzi…

(Tu si pomysli, čo si žiadaš a potom pokračuj: )

Prednášam ti svoje potreby, úzkosti; predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškvrnené Srdce tvojej Matky Márie ako aj svätých svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojmu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych.

Božské Srdce Ježišovo, buď nám spásou, pomocou teraz i v každý čas, ale najmä v hodine našej smrti. Amen. – Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.

(Teraz sa pomodli Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.)