(Prečítaj a uvažuj:)

Srdce Ježišovo je Srdce nášho najvernejšieho Zástupcu u nebeského Otca.

Keď na nás doliehajú starosti, keď sme bezradní a hľadáme pomoc, spoliehame sa na dobrotivé Srdce Ježišovo, na Srdce nášho Zástupcu, ktoré nás toľko milovalo, že sa pre nás dalo prebodnúť.

Ono sa za nás prihovára u svojho Otca a sprostredkuje nám odpustenie. Spláca naše dlhy. Vedomí sme si svojej hriešnosti, ako čítame v Prvom liste sv.Jána: „Ak tvrdíme, že nemáme hriechu, klameme sami seba a niet v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, Boh je verný a spravodlivý, a odpustí nám hriechy i očistí nás od každej neprávosti“ (1, 8-9). Podobne hovorí i svätý Pavol v Liste Rimanom: „Kto teda obžaluje Božích vyvolencov? Boh ospravedlňuje. Kto môže odsúdiť? Kristus Ježiš, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych? On sedí po Božej pravici a prihovára sa za nás“ (8, 32-34).

Utiekajme sa teda s dôverou k Srdcu nášho Božského brata, prednesme mu všetko, čo nás trápi, najmä to, o čo sa v tomto deviatniku modlíme.

(Teraz si kľakni a pomodli sa túto modlitbu, ktorá sa pridáva po každodennom rozvažovaní:)

V zmilovaní, najbohatšie Srdce Ježišovo!

Ponížené ťa vzývam, chválim, velebím a milujem. Prosím ťa za odpustenie všetkých hriechov, chýb a pokleskov, ktorých som sa za celá svoj život dopustil a teba, tvoje otcovské, najláskavejšie Srdce nimi obrazil. Sľubujem s pomocou tvojej milosti, že teba, milovania najhodnejšie Srdce, nijakým, aspoň nie ťažkým, hriechom už viac neobrazím. S dôverou v tvoju nekonečnú dobrotu a zmilovanie hľadám u teba útočište v tejto svojej núdzi…

(Tu si pomysli, čo si žiadaš a potom pokračuj: )

Prednášam ti svoje potreby, úzkosti; predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškvrnené Srdce tvojej Matky Márie ako aj svätých svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojmu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych.

Božské Srdce Ježišovo, buď nám spásou, pomocou teraz i v každý čas, ale najmä v hodine našej smrti. Amen. – Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.

(Teraz sa pomodli Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.)