(Prečítaj a uvažuj:)

Srdce Ježišovo je Srdce nášho dobrého pastiera.

Hovorí nám to samotný Pán Ježiš: „Ja som dobrý pastier! Dobrý pastier dá život za svoje ovce“(Jn 10, 11). Z jeho slov sa presvedčujeme, že Srdce Ježišovo je srdce starostlivého, bedlivého, na pomoc svojim ovečkám vždy hotového pastiera. To si istotne skúsil už na sebe.

Jeho láskavé Srdce ho hnalo, aby chodil za tebou, keď si blúdil po zlých cestách; aby volal za tebou hlasom svojej milosti, aby ťa pohol vrátiť sa na dobrú cestu. Keď si konečne poslúchol, našiel ťa, vzal na ramená milosrdenstva, zaniesol ťa naspäť do svojho ovčinca, umyl ti rany duše vo svojej Krvi a uzdravil ťa.

Jeho láskavé Srdce ho prinútilo vydať svoj život za teba, aby si bol živý a obsiahol hodnosť dieťaťa božieho. Jeho Srdce zaviedlo ťa k živej vode, keď ťa hojne vyučoval božím slovom, napájal a kŕmil vlastným telom a krvou.

Predchádzal ťa všade svojím príkladom a sladkými slovami ťa volá za sebou, aby si zas nezablúdil, aby ťa zachránil od cesty vedúcej do večnej priepasti. Stráži ťa vo dne v noci v prevelebnej Sviatosti. A neprestane tak robiť, kým ťa nezavedie do raja medzi vyvolených.

Keď je to tak, všimni si aj tieto slová tohto dobrého Pastiera: „Moje ovce počúvajú môj hlas; ja ich poznám a ony idú za mnou“ (Jn 10, 27). Ukáž aj ty, že poznáš Srdce svojho dobrého Pastiera, že ho nasleduješ, že poslúchaš jeho hlas: „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech pije“ (Jn 7,37). „Poďte ku mne všetci, a ja vás občerstvím.“ Spoliehaj sa na neho, utekaj k nemu, keď ťa ťaží akékoľvek trápenie. Ukáž mu svoju ranu, pomôže ti a uspokojí tvoju žiadosť.

Pastier dobrý, Chlieb náš pravý, – zmiluj sa ó preláskavý Ježiš: pas nás v zdraví, – vezmi si nás do výšavy, – nech tiež zrieme zem živých. – Všetko vieš a možné je ti: tu nás pasieš svoje deti, – tam nech stoluje a sedí – každý z nás jak dedič svätý, – brat občanov blažených. Amen.

(Teraz si kľakni a pomodli sa túto modlitbu, ktorá sa pridáva po každodennom rozvažovaní:)

V zmilovaní, najbohatšie Srdce Ježišovo!

Ponížené ťa vzývam, chválim, velebím a milujem. Prosím ťa za odpustenie všetkých hriechov, chýb a pokleskov, ktorých som sa za celá svoj život dopustil a teba, tvoje otcovské, najláskavejšie Srdce nimi obrazil. Sľubujem s pomocou tvojej milosti, že teba, milovania najhodnejšie Srdce, nijakým, aspoň nie ťažkým, hriechom už viac neobrazím. S dôverou v tvoju nekonečnú dobrotu a zmilovanie hľadám u teba útočište v tejto svojej núdzi…

(Tu si pomysli, čo si žiadaš a potom pokračuj: )

Prednášam ti svoje potreby, úzkosti; predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškvrnené Srdce tvojej Matky Márie ako aj svätých svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojmu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych.

Božské Srdce Ježišovo, buď nám spásou, pomocou teraz i v každý čas, ale najmä v hodine našej smrti. Amen. – Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.

(Teraz sa pomodli Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.)