MÁRIA A PREMENENÉ VÍNO

Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. (Jn 2, 1)
V súvislosti s alkoholom Ťa dnes chceme prosiť za všetkých, ktorí s jeho užívaním majú problémy. Toľkí okolo nás v ňom mylne hľadajú útechu. Pomocnica, Ty môžeš pomôcť každému jednému z nich špeciálnym spôsobom, Ty dokážeš zasiahnuť a pomôcť im vyslobodiť sa od tejto závislosti, ktorá rozbíja rodiny, vzťahy, lásku.
Mária – Pomocnica Kresťanov, prosíme Ťa, oroduj za alkoholikov. Na Tvoje slovo dokáže Boh zázračne zasiahnuť. Dôverujeme ti, že Ty sa postaráš, aby ich boj s alkoholom skončil so šťastným koncom. Amen.

 

Modlitba k Panne Márii Pomocnici kresťanov

Bože, ty si ustanovil preblahoslavenú Pannu Máriu za Matku a Pomocnicu kresťanov. Upevni na jej príhovor svoju Cirkev, aby trpezlivo znášala a s láskou premáhala všetky vnútorné i vonkajšie skúšky, a tak zjavovala ľuďom tajomstvo Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.
Preblahoslavená Panna Mária, Pomocnica kresťanov, ktorá si prostredníctvom svätého Jána Bosca vykonala a ešte i teraz konáš toľko zázrakov, zhliadni na mňa, biedneho hriešnika, svojou materinskou láskou a vypros mi pre jeho zásluhy milosť, o ktorú ťa prosím…

3x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu – s povzdychom: „Nech je chválená a velebená najsvätejšia Sviatosť Oltárna!“ .
3x Zdravas Kráľovná s povzdychom: „Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!“

 

Zdravas‘, Kráľovná, matka milosrdenstva

Zdravas‘, Kráľovná, matka milosrdenstva;
život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas‘.
K tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný
plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.

Ó milostivá a nad všetky pobožná,
ó presladká Panna, Matka Božia Mária.