MÁRIA A SMÚTOK?

Panna Mária, bolo Ti niekedy veľmi smutno, ťažko a nemala si chuť žiť? Dnes sa dá tak ľahko upadnúť do beznádeje a pocitu prázdnoty. Ale ty nás od toho dokážeš uchrániť. Ty si naša Pomocnica. Vieme o Tebe, že si prežívala veľa ťažkostí, prekážok, skúšok. Stačí len čítať Sväté písmo a dozvieme sa, že Tvoj život bol plný nie ľahkých rozhodnutí či obiet. Toľko dôvodov na znechutenie! Dokonca si sledovala. ako Ti pred očami nevinne umiera Tvoj syn. A nemohla si zasiahnuť. Ale v Tvojom živote nebolo miesto na žiadny smútok, tvoje srdce bolo plné Boha, plné nádeje, radosti, dôvery.
Mária – Pomocnica Kresťanov, prosíme Ťa, nedovoľ, aby naše srdcia ovládla beznádej a nechuť žiť. Nech sú už naše problémy akokoľvek veľké, pomôž nám pamätať na to, že Boh je oveľa mocnejší a jedine spolu s ním zvládneme zdolať každú prekážku. Aj tú, ktorú Ti dnes predkladáme. Amen.

 

Modlitba k Panne Márii Pomocnici kresťanov

Bože, ty si ustanovil preblahoslavenú Pannu Máriu za Matku a Pomocnicu kresťanov. Upevni na jej príhovor svoju Cirkev, aby trpezlivo znášala a s láskou premáhala všetky vnútorné i vonkajšie skúšky, a tak zjavovala ľuďom tajomstvo Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.
Preblahoslavená Panna Mária, Pomocnica kresťanov, ktorá si prostredníctvom svätého Jána Bosca vykonala a ešte i teraz konáš toľko zázrakov, zhliadni na mňa, biedneho hriešnika, svojou materinskou láskou a vypros mi pre jeho zásluhy milosť, o ktorú ťa prosím…

3x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu – s povzdychom: „Nech je chválená a velebená najsvätejšia Sviatosť Oltárna!“ .
3x Zdravas Kráľovná s povzdychom: „Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!“

 

Zdravas‘, Kráľovná, matka milosrdenstva

Zdravas‘, Kráľovná, matka milosrdenstva;
život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas‘.
K tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný
plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.

Ó milostivá a nad všetky pobožná,
ó presladká Panna, Matka Božia Mária.