Matka ustavičnej pomoci

Matka ustavičnej pomoci, som šťastný, že môžem pokľaknúť k tvojim nohám a zahľadieť sa na tvoj krásny obraz. Pohľad naň mi vlieva nežnú dôveru dieťaťa. V tvojom náručí vidím Dieťa Ježiša, môjho Vykupiteľa a môjho Boha, všemohúceho a zvrchovaného Pána nad životom a smrťou, jediného rozdávateľa každého dobra a všetkých milostí. Ty si jeho Matka. Ako Matka máš právo orodovať za mňa a tvoj príhovor nikdy nesklame. Dieťa v tvojom náručí ti ešte nikdy neodmietlo prosbu. Preto aj ja, Matka môjho Ježiša, volám k tebe, aby si sa za mňa prihovorila. S celou dôverou, ktorej som schopný, začínam túto novénu a dúfam, že mi vyprosíš milosť.

(Tu povedz svojej Matke, čo ťa trápi, na aký úmysel chceš konať tento deviatnik. Na tento úmysel sa modli celých deväť dní, každý deň.)

Pevne verím, že sa za mňa prihovoríš u svojho Syna. Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…