Matka ustavičnej pomoci

Matka ustavičnej pomoci, vo chvejúcom sa Dieťati, ktoré privíňaš na svoje srdce, vidíš nielen Božieho a svojho Syna, ale vidíš v ňom všetkých ľudí, ktorí sa stali tvojimi deťmi vtedy, keď si súhlasila s Božou vôľou. Nikdy nezabúdaš na otrasnú scénu Ježišovej smrti na Kalvárii, pri ktorej ťa nám Ježiš dal za Matku. Ako sa Ježiš pri pohľade na kríž vrhá do tvojho náručia, tak sa smie každá duša v bolesti a bezútešnosti obracať na teba.

Preto aj ja dnes prichádzam k tebe vo svojom súžení a u teba hľadám pomoc a ochranu. Moja Matka, s detskou prostotou padám k tvojim nohám a chcem ti povedať, ako veľmi ťa ľúbim a aký som šťastný, že môžem byť tvojím dieťaťom. S dôverou idem k tebe vo svojej bolesti a vo svojom smútku… Ty o nich vieš… Pomôž mi!

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…