Matka ustavičnej pomoci

Matka ustavičnej pomoci, znova vravím: Som šťastný, že môžem hľadieť na tvoj krásny obraz, ktorý mi nástojčivo hovorí o tvojej moci a veľkosti. Drahá Matka, vidím na ňom gréckymi písmenami napísané tvoje vznešené meno — Matka Božia. Vidím archanjela Gabriela, nebeského posla, ktorý ťa pozdravil ako Milostiplnú. Vidím aj archanjela Michala, ktorý nám pripomína, že si Paňou všetkých nebeských zástupov. Vo svojej dlani držíš ruky Kráľa kráľov.

To všetko mi hovorí, že si požehnaná medzi ženami, že si najkrajšia ozdoba tvorstva, že ty jediná si bola hodná stať sa Matkou vteleného Božieho Syna. Si nepoškvrnená, celá svätá. Si zázračné dielo Najvyššieho, si hlbočina všetkej dokonalosti. Buď pozdravená, Kráľovná neba i zeme! Podivuhodná Matka! S radostným srdcom chcem hlásať tvoju veľkosť a svätosť. Hoci si povýšená nad všetky iné stvorenia, predsa sa nebojím prísť k tebe, veď Boh ťa urobil takou veľkou práve preto, aby si nám pomáhala v našich biedach. Ty, pokorná, sa tešíš zo svojej moci, lebo nám vždy môžeš pomáhať. S nikým neporovnateľná Matka, svojou všemohúcou prosbou mi vyžiadaj milosť, ktorú potrebujem.

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…