Matka ustavičnej pomoci

Matka ustavičnej pomoci, tvoj milý obraz vlieva útechu do smutných dní nášho vyhnanstva na tejto zemi. Javíš sa nám ako štep, na ktorom v obdivuhodnej kráse vypučal najvznešenejší kvet Ježiš. Ako Dieťa na tvojej ruke, podobný nám vo všetkom okrem hriechu, si získava lásku našich sŕdc.
Na čele sa ti skvie žiarivá hviezda. A či nie si Ranná hviezda, ktorá nám zvestovala, že prichádza deň nášho vykúpenia a spásy a sľubuje v krásnom nebi deň, po ktorom už nikdy nepríde noc? Nie si Morská hviezda, ktorá aj v najhroznejších búrkach stále vysiela lúč nádeje do ľudského srdca?
Lásky najhodnejšia Matka, ty nám uľahčuješ jarmo povinností a bremeno Ježiša Krista nám robíš príjemným! Už len myšlienka na teba napĺňa mi srdce radosťou. Tvoje sladké meno vlieva pokoj do mojej utrápenej duše. Dovoľ, aby som ti deň čo deň opakoval: Lásky najhodnejšia Matka, ľúbim ťa! Cez teba a s tebou milujem tvojho Božského Syna. Nádej moja, splň moju prosbu!

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…