Matka ustavičnej pomoci

Matka ustavičnej pomoci, keď sa pozerám na tvoj úctyhodný obraz, uvedomujem si, že sa právom nazývaš Matkou bolestnou. Dieťa v tvojom náručí sa chveje pri pohľade na nástroje umučenia, ktoré pred jeho očami držia anjeli. Už teraz prežívaš Ježišovu bolestnú smrť na kríži, ktorá raz ukončí jeho pozemský život. So svojím Synom Ježišom si prežívala trpké duševné bolesti. A tento meč bolesti prenikal tvoje milujúce materské srdce v každom okamihu tvojho života. Si naozaj Matka bolestná, si Pomocnica vo vykupiteľskom diele. A preto aj tvoja moc je taká veľká a tvoj príhovor u Boha taký rozhodujúci. Pozri, Matka, spolucítim s tebou a s tvojím Synom Ježišom, tým väčšmi, lebo aj moje hriechy pribíjali Ježiša na kríž a trýznili tvoje materské srdce.

Matka, pre tvoje bolesti ťa prosím, daj mi úprimnú ľútosť nad mojimi hriechmi a silu, aby som už nehrešil. Nezabudni ani na prosbu, ktorú ti prednášam v tejto deväťdňovej pobožnosti, a vyslyš ma.

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…