Matka ustavičnej pomoci

Matka ustavičnej pomoci, tvoj obraz mi hovorí o tvojej veľkej bolesti. Ktože väčšmi trpel ako ty? Preto máš pochopenie pre naše utrpenie. Čítam to v tvojich dojímavých očiach, ktoré sa pozerajú skôr na nás než na Dieťa Ježiša. Sme predsa tvoje úbohé deti. Ako je dobre duši, keď vo svojom kríži a bolesti nájde súcitné srdce! Tvoje materské srdce trpí s každým človekom.
Súcitná Matka, vypočuj moje volanie, keď ťa prosím vo svojej ľudskej biede a núdzi. Neopúšťaj svoje dieťa! Daj môjmu utrápenému srdcu sladkú nádej a vypros mi milosť, o ktorú ťa nástojčivo prosím.

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…