Matka ustavičnej pomoci

Matka ustavičnej pomoci, ty si Božia pokladníčka. Všetky milosti idú cez tvoje materské ruky. Preto ideme k tebe vo svojich trápeniach. A ty nám pomáhaš, lebo si Ježišova Matka, Matka Bolestná a naša Matka. Ako Ježišova Matka si taká blízka Božiemu Srdcu, že ti nemôže odoprieť žiadnu prosbu. Ako bolestná Matka si spolupracovníčka na diele spásy. Z tohto pokladu môžeš rozdávať plným priehrštím. Ako naša Matka si vzala na seba povinnosť pomáhať nám.
Preto s celou dôverou idem k tebe vo všetkých svojich záležitostiach. Kto ťa zavolá, môže si byť istý, že ho zachrániš. Vypros mi milosť, aby som ti verne slúžil. Potom moja spása bude istá, lebo Boh neopustí dušu, ktorá sa ti zasvätila! Daj mi tiež milosť, o ktorú ťa prosím v tejto deväťdňovej pobožnosti. Dúfam, že ju z tvojej dobroty dostanem.

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…