Matka ustavičnej pomoci

Matka ustavičnej pomoci, dušu mi trápi úzkosť, keď si pripomínam svoju hriešnosť. Neodvážil by som sa obrátiť na teba, keby mi tvoj milý obraz nehovoril: „Dúfaj, moje dieťa! Som predsa Matka milosrdenstva, vždy ochotná zahojiť tvoje rany. U mňa vždy nájdeš pomoc!“
Spolieham na teba, Mária, na tvoju lásku a dobrotu. Mária, nepozeraj na moje hriechy. Nech v tebe vždy nájdem ochranu, útechu a pomoc. Vyžiadaj mi milosť, o ktorú prosím!

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…