Matka ustavičnej pomoci

Matka ustavičnej pomoci, končím svoju deväťdňovú pobožnosť. Deň čo deň si ma vídavala pred svojím obrazom, denne si počúvala moje volanie. Ešte raz ti prednášam prosbu o pomoc, naliehavo a s veľkou dôverou. Som si istý, že ma vyslyšíš. Vyprosíš mi milosť, o ktorú prosím, alebo ešte väčšiu. Tým som si istý. Spomeň si na svojho Syna, spomeň si na svoju milosrdnú lásku, spomeň si na svoje meno — Matka ustavičnej pomoci!
Tento názov, ktorý si si sama vyvolila, nám dáva právo vyžalovať ti každú bolesť a vlieva nám dôveru, že nás vyslyšíš. Nuž teda, svätá Panna, verná Matka, buď so mnou vo všetkých biedach, vo všetkých nebezpečenstvách, vo všetkých bolestiach a vždy mi vyprosuj potrebné milosti…

Drahá Matka, moja dôvera je taká veľká, že už teraz ti ďakujem, že si vypočula moju prosbu. Vďaka ti za všetky milosti, ktoré si mi v živote darovala, i ktoré v budúcnosti dostanem z tvojej nevyčerpateľnej lásky a dobroty. Chcem ti ďakovať do posledného dychu a vo večnosti ťa budem ľúbiť, chváliť a oslavovať. Amen.

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…