Práca ako cesta k svätosti

Sv. Josemaría hovorí:
„Prichádzame opätovne pritiahnuť pozornosť na príklad Ježiša Krista, ktorý tridsať rokov pracoval v Nazarete ako remeselník. V Ježišových rukách sa stavovská práca – podobne ako práca vykonávaná miliónmi ľudí na celom svete – mení na božské poslanie. Stáva sa súčasťou nášho vykúpenia, cestou k spáse.“

„Náš bežný kontakt s Bohom je tam, kde sú naši spolubratia, naše túžby, naša práca a naše lásky. Tam vytvárame každodenné spoločenstvo s Kristom. Musíme sa teda posväcovať službou Bohu a celému ľudstvu práve uprostred najmateriálnejších pozemských skutočností.“

Úmysel A:
Nájsť si prácu

Nech ma Pán Boh usmerní v mojom úsilí nájsť si prácu a požehná ma milosťou získať poctivé, dôstojné a trvalé zamestnanie; a potom nech mi pomôže chápať moju prácu ako cestu k svätosti a ako službu druhým, kde ma v každom momente očakáva nebeský Otec a v každej situácii ma žiada napodobňovať Ježiša, keď pracoval ako tesár v Nazarete.

Úmysel B:
Dobre vykonávať svoju prácu

Nech mi Pán Boh pomôže chápať moju prácu ako cestu k svätosti a ako službu druhým, kde ma v každom momente očakáva nebeský Otec a v každej situácii ma žiada napodobňovať Ježiša, keď pracoval ako tesár v Nazarete.

 

Modlitba k sv. Josemaría Escrivovi (zakladateľ Opus Dei)

Bože, Ty si prostredníctvom preblahoslavenej Panny Márie obdaril svätého kňaza Josemaríu hojnými milosťami. Ty si si ho vyvolil za verný nástroj na založenie Opus Dei, ktoré je cestou posväcovania sa každodennou prácou a plnením si obyčajných povinností kresťanského života. Prosím Ťa, daj, aby som aj ja vedel využiť každý okamih a okolnosť svojho života ako príležitosť Teba milovať, s radosťou a prostotou slúžiť Cirkvi, Svätému Otcovi a svojim blížnym a pozemské cesty osvecovať svetlom viery a lásky.

Vysliš na orodovanie svätého Josemariu moju prosbu … Amen.

Otče náš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…