Práca vykonávaná z lásky k Bohu

Sv. Josemaría hovorí:

„Dôstojnosť práce je založená na Láske. Veľkým privilégiom človeka je schopnosť milovať, a tak presahovať všetko prchavé a prechodné.“

„Všetko rob z Lásky. – Tak už nebudú malé veci; všetko bude veľké. – Vytrvalosť v maličkostiach, z Lásky, je hrdinstvo.“

„Zdôrazňujem: v jednoduchosti tvojej všednej práce, v monotónnosti drobností každého dňa musíš odhaliť tajomstvo veľkosti a novosti, ktoré je pre toľkých skryté: Lásku.“

 

Úmysel A:
Nájsť si prácu

Nech mi náš Pán Boh udelí milosť rýchlo si nájsť prácu, čo poskytne bezpečnosť pre moju rodinu. Ale zároveň, nech mi pomôže pochopiť, že hodnotu každej poctivej práci dáva práve láska, s akou ju vykonávam: na prvom mieste láska k Bohu, ktorému môžem svoju prácu obetovať, a potom láska k blížnemu, ktorému chcem poslúžiť a byť na úžitok.

Úmysel B:
Dobre vykonávať svoju prácu

Nech mi náš Pán Boh pomôže pochopiť, že hodnotu každej poctivej práci dáva práve láska, s akou ju vykonávam: na prvom mieste láska k Bohu, ktorému môžem svoju prácu obetovať, a potom láska k blížnemu, ktorému chcem poslúžiť a byť na úžitok.

 

Modlitba k sv. Josemaría Escrivovi (zakladateľ Opus Dei)

Bože, Ty si prostredníctvom preblahoslavenej Panny Márie obdaril svätého kňaza Josemaríu hojnými milosťami. Ty si si ho vyvolil za verný nástroj na založenie Opus Dei, ktoré je cestou posväcovania sa každodennou prácou a plnením si obyčajných povinností kresťanského života. Prosím Ťa, daj, aby som aj ja vedel využiť každý okamih a okolnosť svojho života ako príležitosť Teba milovať, s radosťou a prostotou slúžiť Cirkvi, Svätému Otcovi a svojim blížnym a pozemské cesty osvecovať svetlom viery a lásky.

Vysliš na orodovanie svätého Josemariu moju prosbu … Amen.

Otče náš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…