Dbať na poriadok a vytrvalosť v práci

Sv. Josemaría hovorí:

„Aký je len náš život na zemi krátky! Tieto slová v hĺbke srdca naozajstného kresťana znejú ako výčitka jeho nedostatku veľkorysosti a ako stála výzva byť verným. Náš čas je skutočne krátky na to, aby sme milovali, dávali, konali zadosťučinenie. Preto nie je správne, aby sme ním mrhali, ani aby sme tento poklad nezodpovedne vyhadzovali von oknom; nemali by sme premárniť tú etapu svetových dejín, ktorú Boh každému jednému z nás zveruje.“

„Keď dodržíš poriadok, znásobí sa tvoj čas, a tak budeš môcť vzdávať Bohu viac chvály tým, že budeš viac pracovať v jeho službách.“

„Pokračuj v presnom plnení si povinností, ktoré máš v tejto chvíli. – Táto pokorná, jednotvárna a skromná práca je modlitbou vyjadrenou skutkami, ktoré ťa pripravia na prijatie milosti vykonať inú prácu – veľkú, rozsiahlu a hlbokú – o akej snívaš.“

Úmysel A:
Nájsť si prácu

Nech nájdem s pomocou preblahoslavenej Panny Márie trvalú a mne primeranú prácu. A keď budem vďaka Božej dobrote už pracovať, nech sa naučím využívať svoj čas ako pravý poklad a nech sa vynasnažím zdokonaliť sa v cnosti poriadkumilovnosti, aby som pracoval dochvíľnejšie, účinnejšie a vytrvalejšie, bez zmätku a omeškaní. Nech to dosiahnem plnením dobre zostaveného plánu, ktorý mi umožní vyvážene venovať dostatočné množstvo času každej povinnosti, či už ide o duchovný život, rodinný život, život v zamestnaní alebo o spoločenské vzťahy.

Úmysel B:
Dobre vykonávať svoju prácu

Nech sa s pomocou preblahoslavenej Panny Márie naučím využívať svoj čas ako pravý poklad a nech sa vynasnažím zdokonaliť sa v cnosti poriadkumilovnosti, aby som pracoval dochvíľnejšie, účinnejšie a vytrvalejšie, bez zmätku a omeškaní. Nech to dosiahnem plnením dobre zostaveného plánu, ktorý mi umožní vyvážene venovať dostatočné množstvo času každej povinnosti, či už ide o duchovný život, rodinný život, život v zamestnaní alebo o spoločenské vzťahy.

 

Modlitba k sv. Josemaría Escrivovi (zakladateľ Opus Dei)

Bože, Ty si prostredníctvom preblahoslavenej Panny Márie obdaril svätého kňaza Josemaríu hojnými milosťami. Ty si si ho vyvolil za verný nástroj na založenie Opus Dei, ktoré je cestou posväcovania sa každodennou prácou a plnením si obyčajných povinností kresťanského života. Prosím Ťa, daj, aby som aj ja vedel využiť každý okamih a okolnosť svojho života ako príležitosť Teba milovať, s radosťou a prostotou slúžiť Cirkvi, Svätému Otcovi a svojim blížnym a pozemské cesty osvecovať svetlom viery a lásky.

Vysliš na orodovanie svätého Josemariu moju prosbu … Amen.

Otče náš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…