Každá poctivá práca má svoju dôstojnosť

Sv. Josemaría hovorí:

„Je načase, aby sme my kresťania nahlas povedali, že práca je Božím darom a že je nezmyslom deliť ľudí na rôzne kategórie podľa druhu práce, považujúc niektoré činnosti za ušľachtilejšie než iné. Práca, každá práca, je svedectvom dôstojnosti človeka a jeho postavenia ako koruny tvorstva.“

„Pred Bohom nijaká práca sama osebe nie je ani veľká, ani malá. Každej práci dodáva hodnotu až Láska, s akou sa vykonáva.“

„Iste je dôležité, aby si húževnato pracoval a priložil ruky k dielu vo svojej profesii… Predsa však musíš svojej stavovskej práci určiť príslušné miesto; ona je len prostriedkom na dosiahnutie cieľa. V nijakom prípade ju nemôžeš považovať za najdôležitejšie. Koľko takej «vášnivej stavovskej zaujatosti» prekáža zjednoteniu duše s Bohom.“

Úmysel A:
Nájsť si prácu

Nech mi Boh udelí radosť z toho, že zoženiem prácu, v ktorej môžem byť užitočný a môžem rozvinúť svoje schopnosti. A ak by mala byť moja práca momentálne pod úroveň mojich schopností a mojich legitímnych ambícií, nech ju neznevážim. Naopak, nech ju počas hľadania si vhodnejšej práce vykonávam s plnou zodpovednosťou a dávam jej rovnakú hodnotu, ako dával svojej práci Ježiš v Nazarete.

Úmysel B:
Dobre vykonávať svoju prácu

Ak je moja práca momentálne pod úroveň mojich schopností a mojich legitímnych ambícií, nech ju neznevažujem. Naopak, nech ju počas hľadania si vhodnejšej práce vykonávam s plnou zodpovednosťou a dávam jej rovnakú hodnotu, ako dával svojej práci Ježiš v Nazarete.

 

Modlitba k sv. Josemaría Escrivovi (zakladateľ Opus Dei)

Bože, Ty si prostredníctvom preblahoslavenej Panny Márie obdaril svätého kňaza Josemaríu hojnými milosťami. Ty si si ho vyvolil za verný nástroj na založenie Opus Dei, ktoré je cestou posväcovania sa každodennou prácou a plnením si obyčajných povinností kresťanského života. Prosím Ťa, daj, aby som aj ja vedel využiť každý okamih a okolnosť svojho života ako príležitosť Teba milovať, s radosťou a prostotou slúžiť Cirkvi, Svätému Otcovi a svojim blížnym a pozemské cesty osvecovať svetlom viery a lásky.

Vysliš na orodovanie svätého Josemariu moju prosbu … Amen.

Otče náš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…