Dozrievať v čnostiach prostredníctvom práce

Sv. Josemaría hovorí:

„Všetko, na čom sa zúčastňujeme my úbohí malí ľudia – aj sama svätosť – je tkanivom maličkostí, ktoré – podľa čistoty úmyslu – môžu vytvoriť nádherný nástenný koberec z hrdinstva alebo z hanebnosti, z čností alebo z hriechov.“

„V hre je celý rad cností, ktoré nám pomáhajú posväcovať prácu: sila, aby sme v nej vytrvali aj napriek prirodzeným ťažkostiam a nikdy sa nenechali premôcť vyčerpaním; striedmosť, aby sme sa dávali bez výhrad a vedeli prekonať pohodlnosť a sebectvo; spravodlivosť, aby sme si plnili svoje povinnosti voči Bohu, spoločnosti, rodine a kolegom; rozvážnosť, aby sme v každom prípade poznali, čo je potrebné urobiť, a bez otáľania sa do toho pustili… a to všetko, znovu opakujem, z Lásky.“

„Každá práca vyžaduje prípravu a neskôr trvalé úsilie o zlepšovanie tejto pripravenosti a jej prispôsobovanie sa novým podmienkam a okolnostiam, ktoré môžu vzniknúť.“

 

Úmysel A:

Nájsť si prácu

Nech s pomocou Panny Márie nájdem prácu, ktorú hľadám. A keď sa budem plne venovať tejto práci, nech mi Boh pomôže rozvíjať moje kresťanské cnosti a prostredníctvom vykonávanej práce duchovne dozrievať. Nech sa snažím byť trpezlivý
a chápavý rovnako k svojim nadriadeným, kolegom i podriadeným. Nech som jednoduchý a skromný a dávam si pozor pred domýšľavosťou a exhibicionizmom. Slovom, nech všetko konám s čistým srdcom.

Úmysel B:
Dobre vykonávať svoju prácu

Nech mi Boh pomôže rozvíjať moje kresťanské cnosti a prostredníctvom vykonávanej práce duchovne dozrievať. Nech sa snažím byť trpezlivý a chápavý rovnako k svojim nadriadeným, kolegom i podriadeným. Nech som jednoduchý a skromný a dávam si pozor pred domýšľavosťou a exhibicionizmom. Slovom, nech všetko konám s čistým srdcom.

 

Modlitba k sv. Josemaría Escrivovi (zakladateľ Opus Dei)

Bože, Ty si prostredníctvom preblahoslavenej Panny Márie obdaril svätého kňaza Josemaríu hojnými milosťami. Ty si si ho vyvolil za verný nástroj na založenie Opus Dei, ktoré je cestou posväcovania sa každodennou prácou a plnením si obyčajných povinností kresťanského života. Prosím Ťa, daj, aby som aj ja vedel využiť každý okamih a okolnosť svojho života ako príležitosť Teba milovať, s radosťou a prostotou slúžiť Cirkvi, Svätému Otcovi a svojim blížnym a pozemské cesty osvecovať svetlom viery a lásky.

Vysliš na orodovanie svätého Josemariu moju prosbu … Amen.

Otče náš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…