Práca ako služba, pomoc druhým

Sv. Josemaría hovorí:

„Myslite aj na to, že vašou zodpovednou prácou okrem toho, že sa ňou živíte, priamo podporujete rozvoj spoločnosti, uľahčujete bremená iným ľuďom a podporujete toľko dobrých diel na miestnej i svetovej úrovni, v prospech ľudí i národov, ktorým sa tak dobre nedarí.“

„Keď skončíš svoju prácu, pomôž z lásky ku Kristovi svojmu bratovi v jeho práci, s takou jemnosťou a prirodzenosťou, aby si ani on sám neuvedomil, že robíš viac ako to, čo podľa spravodlivosti máš. – To je skutočne jemná čnosť hodná Božieho syna!“

 

Úmysel A:
Nájsť si prácu

Nech mi Pán Boh dožičí prácu, o ktorú Ho prosím plný dôvery. Nech naplní moju dušu túžbou spraviť moju prácu službou, ktorá bude otvorenou a užitočnou činnosťou pre mnohých a nie iba egoistickou, vyhovujúcou mojim vlastným záujmom. A nech ju robím s istotou, že tento ideál služby druhým, dodá môjmu životu nový, vyšší a radostnejší zmysel.

Úmysel B:
Dobre vykonávať svoju prácu

Nech Boh naplní moju dušu túžbou spraviť moju prácu službou, ktorá bude otvorenou a užitočnou činnosťou pre mnohých a nie iba egoistickou, vyhovujúcou mojim vlastným záujmom. A nech ju robím s istotou, že tento ideál služby druhým, dodá môjmu životu nový, vyšší a radostnejší zmysel.

 

Modlitba k sv. Josemaría Escrivovi (zakladateľ Opus Dei)

Bože, Ty si prostredníctvom preblahoslavenej Panny Márie obdaril svätého kňaza Josemaríu hojnými milosťami. Ty si si ho vyvolil za verný nástroj na založenie Opus Dei, ktoré je cestou posväcovania sa každodennou prácou a plnením si obyčajných povinností kresťanského života. Prosím Ťa, daj, aby som aj ja vedel využiť každý okamih a okolnosť svojho života ako príležitosť Teba milovať, s radosťou a prostotou slúžiť Cirkvi, Svätému Otcovi a svojim blížnym a pozemské cesty osvecovať svetlom viery a lásky.

Vysliš na orodovanie svätého Josemariu moju prosbu … Amen.

Otče náš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…