Apoštolát prostredníctvom práce

Sv. Josemaría hovorí:

„Naša profesionálna práca je takisto apoštolátom, príležitosťou odovzdať sa ostatným, aby sme im zjavili Krista a viedli ich k Bohu Otcovi…“

„Ži si svoj bežný život, pracuj tam, kde si, snaž sa plniť si povinnosti svojho stavu, dobre dokončovať svoje úlohy v zamestnaní a profesionálne rásť – snaž sa byť každým dňom lepší. Buď verný, maj pochopenie pre ostatných, no buď náročný na seba. Umŕtvuj sa a buď radostný. To bude tvojím apoštolátom. A bez toho, žeby si poriadne vedel prečo, začnú aj napriek tvojim nedokonalostiam za tebou prichádzať tí, čo ťa obklopujú, a v prostom, prirodzene plynúcom rozhovore – cestou z práce, na rodinnej oslave, v autobuse, na prechádzke, proste kdekoľvek – budete hovoriť o nepokoji, ktorý je v duši každého človeka, hoci si to niektorí nechcú uvedomiť. No budú chápať viac, keď sa rozhodnú začať skutočne hľadať Boha.“

Úmysel A:
Nájsť si prácu

Nech mi Boh na orodovanie Panny Márie umožní nájsť dobrú prácu, v ktorej budem môcť profesionálne rásť a vydať zo seba to najlepšie. A nech mi dá uvidieť v oblasti mojej práce široké pole pre apoštolské poslanie, ktoré Boh zveruje všetkým pokrsteným, aby som využíval ním ponúkané príležitosti mojim kolegom, priateľom a klientom pomáhať objavovať úžasné krásy kresťanskej viery.

Úmysel B:
Dobre vykonávať svoju prácu

Nech mi Boh dá uvidieť v oblasti mojej práce široké pole pre apoštolské poslanie, ktoré Boh zveruje všetkým pokrsteným, aby som využíval ním ponúkané príležitosti mojim kolegom, priateľom a klientom pomáhať objavovať úžasné krásy kresťanskej viery.

 

Modlitba k sv. Josemaría Escrivovi (zakladateľ Opus Dei)

Bože, Ty si prostredníctvom preblahoslavenej Panny Márie obdaril svätého kňaza Josemaríu hojnými milosťami. Ty si si ho vyvolil za verný nástroj na založenie Opus Dei, ktoré je cestou posväcovania sa každodennou prácou a plnením si obyčajných povinností kresťanského života. Prosím Ťa, daj, aby som aj ja vedel využiť každý okamih a okolnosť svojho života ako príležitosť Teba milovať, s radosťou a prostotou slúžiť Cirkvi, Svätému Otcovi a svojim blížnym a pozemské cesty osvecovať svetlom viery a lásky.

Vysliš na orodovanie svätého Josemariu moju prosbu … Amen.

Otče náš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…