Deviatnik

Božie Milosrdenstvo, sv. Júda Tadeáš, Božské srdce Ježišovo, sv. Jozef

Ruženec

Radostný, Bolestný, Slávnostný, Ruženec Svetla, Ruženec Božieho milosrdenstva

Litánie

Litánie k Duchu Svätému, k Božskému Srdcu Ježišovmu, k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Krížová cesta

Božieho milosrdenstva, Krížová cesta detí, Na Veľký Piatok, Modlitba za rodiny

 • jan2017

  Liturgické čítanie – 20. január 2017 – Piatok 2. týždňa v Cezročnom období

  20. januára 2017

  Evanjelium podľa Marka − Mk 3, 13-19 Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia. Povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, aby boli s ním Ježiš vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu….

 • Liturgické čítanie – 19. január 2017 – Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období

  19. januára 2017

  Evanjelium podľa Marka − Mk 3, 7-12 Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život. Nečistí duchovia kričali: „Ty si Boží syn!“ Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z…

 • dec2016

  Liturgické čítanie – 22. december 2016 – Štvrtok po 4. adventnej nedeli

  22. decembra 2016

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 1, 46-56 Aleluja, aleluja, aleluja. Kráľ národov a uholný kameň Cirkvi; príď a spas človeka, ktorého si utvoril zo zeme. Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol…

 • Liturgické čítanie – 16. december 2016 – Piatok po 3. adventnej nedeli

  16. decembra 2016

  Evanjelium podľa Jána − Jn 5, 33-36 Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Pane, navštív nás v pokoji, aby sme sa radovali z celého srdca pred tebou. Ján je lampa, ktorá horí a svieti Ježiš povedal Židom: „Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo…

 • Liturgické čítanie – 15. december 2016 – Štvrtok po 3. adventnej nedeli

  15. decembra 2016

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 7, 24-30 Aleluja, aleluja, aleluja. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí Božiu spásu. Ján je posol ktorý pripravuje cestu Pánovi Keď Jánovi poslovia odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo…

 • Liturgické čítanie – 14. december 2016 – Svätého Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

  14. decembra 2016

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 7, 19-23 Aleluja, aleluja, aleluja. Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť; hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou. Oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si…

 • Liturgické čítanie – 13. december 2016 – Svätej Lucie, panny a mučenice

  13. decembra 2016

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 21, 28-32 Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Pane, nemeškaj! Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov. Prišiel Ján a hriešnici mu uverili Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď…

 • Liturgické čítanie – 12. december 2016 – Pondelok po 3. adventnej nedeli

  12. decembra 2016

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 21, 23-27 Aleluja, aleluja, aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Odkiaľ bol Jánov krst? Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal…

 • Liturgické čítanie – 8. december 2016 – Piatok po 2. adventnej nedeli

  9. decembra 2016

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 11, 16-19 Aleluja, aleluja, aleluja. Pán príde, choďte mu v ústrety; on je to, knieža pokoja. Nepočúvajú ani Jána, ani Syna človeka Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: ‚Pískali sme vám,…

 • Liturgické čítanie – 8. december 2016 – PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nepoškvrnené počatie Panny Márie

  8. decembra 2016

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 1, 26-38 Aleluja, aleluja, aleluja. Zdravas‘, Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami. Počneš a porodíš syna Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo…