Krst Krista Pána

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 3, 15-16. 21-22

Aleluja, aleluja, aleluja.
Prichádza mocnejší, ako som ja, hovorí Ján; on vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.

Keď bol Ježiš pokrstený a modlil sa, otvorilo sa nebo

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“
Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“