Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
 
Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami .
Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,
Duchu Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Bože,
Srdce Márie, od všetkej poškvrny hriechu vždy čisté, oroduj za nás.
Srdce Márie, od všetkých pozemských žiadostí vždy čisté,
Srdce Márie, plnosťou Božích milostí ozdobené,
Srdce Márie, vždy s Bohom spojené,
Srdce Márie, ohňom Božskej lásky rozpálené,
Srdce Márie, všetkými čnosťami okrášlené,
Srdce Márie, pri pôrode svojho Syna radosťou naplnené,
Srdce Márie, pri Simeonovom proroctve mečom bolesti preniknuté,
Srdce Márie, pri umučení svojho Syna v mori trpkosti pohrúžené,
Srdce Márie, všetkých bolestí svojho Syna účastné,
Srdce Márie, nad hriechmi ľudského pokolenia zarmútené,
Srdce Márie, po Ježišovom vzkriesení rozradostené,
Srdce Márie, pri Ježišovom nanebovstúpení slasťou naplnené,
Srdce Márie, nad všetkých anjelov a svätých v nebi oslávené,
Srdce Márie, v ktorom sa Ježišovi zaľúbilo,
Srdce Márie, ktoré sa Srdcu Ježišovmu pripodobnilo,
Srdce Márie, priepasť najhlbšej pokory,
Srdce Márie, sídlo milosrdenstva,
Srdce Márie, zrkadlo Božských dokonalostí,
Srdce Márie, podivná nádoba čistoty a nevinnosti,
Srdce Márie, pokladnica milostí Ducha Svätého,
Srdce Márie, príbytok Najsvätejšej Trojice,
Srdce Márie, nádej a bezpečná ochrana svojich zverencov,
Srdce Márie, posilnenie umierajúcich,
Srdce Márie, štít bojujúcej Cirkvi na zemi,
Srdce Márie, občerstvenie úbohých duší v očistci,
Srdce Márie, radosť všetkých anjelov a svätých,
 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
 
V. Oroduj za nás, prečisté a presväté srdce Panny Márie.
R. Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.
 
Modlime sa:
Ó požehnaná a milostivá Panna Mária, z tvojej najčistejšej krvi Syn Boží pôsobením Ducha Svätého utvoril si svoje telo, pre tú materinskú náklonnosť, ktorú si mala k svojmu najsvätejšiemu Synovi, prosíme Ťa, vyžiadaj mi od neho čisté, od všetkého zlého odvrátené a všetkému dobrému naklonené srdce. Veď Boh Ti dal dobrotivé, láskavé, milosrdné a Srdcu Ježišovmu podobné Srdce, aby si bola útočišťom hriešnikov a tešiteľkou zarmútených i utláčaných. Najsvätejšia Panna, buď mi na pomoci svojím orodovaním najmä v hodinu mojej smrti, aby všetky úklady pekelného nepriateľa boli odo mňa odohnané a všetky trpkosti smrti boli mi tvojím presladkým Srdcom spríjemnené. Amen.